De transformatie van de gelovige… (II)

Jezus antwoordde en zei tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren, en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken.‘ (Uit Johannes 14 vers 23)

Ze zullen menen God een dienst te bewijzen…

Geciteerd 1: Petrus zegt dat een gelovige ‘niet zichzelf maar andere mensen dient, zoals hijzelf ook van God ontvangen heeft.’ (vgl. 1 Petrus 1 vers 12). En Paulus zegt dat ook uitwendig het lichaam en de leden van een gelovige een tempel zijn geworden van de heilige Geest (vgl. 1 Korintiërs 6 vers 19-20). Zodat een christen als goede boom enkel goede vruchten voortbrengt en tot nut van zijn naaste is (vgl. Matteüs 7 vers 17-18). Zo iemand doet goed en wijkt van het kwade (vgl. Job 1 vers 8 en 2 vers 3).
Kijk nu eens wat een grote zaak het is als iemand christen is, of over wie Hij hier zegt dat hij/zij Zijn Woord bewaart, enzovoorts. Een christen is een wonder in de wereld. Hij telt voor God meer dan de hemel en de aarde bij elkaar. Ja, een christen is een licht en lamp voor andere mensen; iemand in wie God alles en alles is, en die in God alles kan en doet. Voor de wereld* is zo iemand echter hoog en diep verborgen en bovendien helemaal onbekend.
De wereld* is ook niet waard zulke mensen te kennen, maar moet hen houden voor een voetendoek. Ja, zoals Paulus zegt, voor een vloek [of uitvaagsel] en een voetveeg. Om hen moeten, volgens wat de goddeloze wereld zegt, land en volk vervloekt worden en ondergaan. Ze moeten, hoe eerder hoe liever, terechtgesteld en omgebracht worden, als een dienst aan God om deze wereld te zuiveren.
* Lees: de wereld zoals we die vinden in de kerk. Heel de Bijbelse en kerkgeschiedenis door zien we dat juist de kerk de Kerk (de eenvoudige gelovigen – te beginnen bij Abel, de profeten, onze Heer Zelf, de apostelen, etc.) vervolgt.

‘…hun engelen in de hemel…’ (uit Matteüs 18 uit de verzen 10-11)

Geciteerd 2: Het gaat hier (in Matteüs 18) nog steeds over mensen die als ‘klein’ worden beschouwd. De onbelangrijke gelovigen. De kwetsbare mensen die het niet van zichzelf verwachten. Jezus waarschuwde, zo zagen we eergisteren (meditatie van zaterdag 6 augustus), om hen niet te minachten of ten val te brengen. Ze zijn namelijk groot in Gods Koninkrijk. Hun engelen in de hemel overleggen met God Zelf! Op grond van deze tekst is wel gedacht dat iedere gelovige een eigen engel heeft die hem of haar helpt. Dat zou kunnen, al moet je niet teveel willen afleiden uit één tekst. Duidelijk is dat Jezus zegt dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. Zo kostbaar zijn wij dus ook, wanneer we ons leven in Gods hand leggen, afhankelijk van Hem – en dus goed beschermd – leven.

Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn (door Hem). We zijn voor heel de wereld, zowel engelen als mensen, een schouwspel geworden.‘ (Uit 1 Korintiërs 4 vers 9)

Leestips: 1 Korintiërs 6 : 12-20 en 1 Korintiërs 4 met aandacht voor vers 13 en ook Matteüs 18 en Johannes 16 : 1-4.

Zie ook: De transformatie van de gelovige… (I) en (III)

Bron citaat 1: ‘Vrees niet, geloof alleen – dagboek over het geloof’ – 8 augustus – samengesteld en vertaald door H.C. van Woerdn, sr. – Den Hertog B.V. (Houten)
Bron citaat 2: Dag in dag uit 2022 – Meditatie maandag 8 augustus (1) – Leger des Heils | Ark Media
(1) Meditatie(s, 1-16 augustus) van ds. L.G. Compagnie

Bron afbeelding: Scripture Images

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s