‘Wat zoeken jullie de Levende bij de doden?’

Wat zoekt gij de Levende bij de doden?
(Uit Lukas 24 vers 5b) *

* Zie ook Johannes 21 vers 30!

Geciteerd 1: De thema-avond in de Cunerakerk in Rhenen was een vervolg op een symposium in 2018 ter gelegenheid van de verschijning van het eerste deel van ”Theoretisch-praktische godgeleerdheid”. Recent zijn de laatste twee van de zes delen van dit „invloedrijke” standaardwerk verschenen bij uitgeverij Gebr. Koster. Bestuurslid L. van der Tang noemde het werk van Van Mastricht een „uniek werk. Niet uniek omdat wij dat vinden, maar omdat theologen van over de hele wereld dat erkend hebben.

Geciteerd 2: Petrus van Mastricht (1630-1706) was hoogleraar Hebreeuws en theologie, in Frankfort aan de Oder, Duisburg en later Utrecht. Hij stond in de lijn van zijn voorganger daar, Gijsbert Voetius. Twintig jaar werkte hij aan zijn dogmatiek ”Theoretico-practica theologia”. Dat werk is nu, na zeven jaar „hard werken”, in hedendaagse taal toegankelijk gemaakt.

Geciteerd 3: (…) De dogmatiek staat, om zo te zeggen, buiten de tijd. Die kennis heeft geen betrekking op een bepaalde situatie, ze heeft ook geen macht om op te roepen tot bekering. Dogmatiek tróóst ook niet. We hechten eraan om dit onderscheid in het oog te houden, opdat, onder meer, de aanstaande predikanten die we opleiden, ‘geen stenen voor brood’ zullen geven, in dorre opsommingen of constructies, en geen valse profetie zullen verkondigen vanuit een of andere moderne theologie. Ze moeten de staf van de Herder hanteren, de levende verkondiging van het Woord! (1)

Opgemerkt 1: Wanneer je in dienst van een koning was (zo eentje, zoals je die vroeger had), dan kon je als minister maar beter goed luisteren naar wat de koning op een betreffende dag te zeggen had over zijn plannen en wat hij die dag en de komende dagen/tijd tot stand wilde brengen, dan dat je die dag ging zitten luisteren naar de (sterke) verhalen van officieren die in dienst van de koning in het verleden op allerlei veldtochten successen met hem hadden behaald. Zo is het ook met Gods Woord. Het moet vandaag de dag gehoord en (dus) gelezen worden in de gezinnen en in de gemeenten en ook door predikanten die hun preken aan het voorbereiden zijn en die Gods Woord moeten spreken in de huisgezinnen en op de vergaderingen. Wanneer zo’n predikant liever op zijn studeerkamer met dikke folianten voor zich bezig is, dan is er wat grondig mis. Daarom hieronder nog woorden van de apostel Paulus uit Handelingen 20 woorden uit de verzen 13-38.

‘Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het Evangelie van Zijn Genade dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die Hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd, u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.’ (Handelingen 20 de verzen 32-35)

Opgemerkt 2: Predikanten zullen dus (veel) huisbezoek doen en zich inzetten voor de zwakken en Gods Woord (voor)lezen in vergaderingen en de verkondiging in de samenkomsten een veel hogere prioriteit dienen te geven, dan het bestuderen van (vroegere en/of nieuwe) theologie en dogmatiek t.b.v. hun (s)preken. (a) Ze mogen vele, vele malen meer verwachting hebben van de Heilige Geest bij het zelfstandig lezen en bestuderen van Gods Woord, dan van dogmatisch/theologisch werk, hoezeer dat ook door theologen wordt (aan)geprezen. Zijn macht en Zijn bereidheid om ons te helpen kent geen grenzen en dat hebben we niet alleen te belijden met woorden maar ook met de praktijk van ons leven. Een predikant dient daar zelfs een voorbeeld in te zijn.
(a) Zie 1 Timoteüs 4 vers 13!

(1) Ds. J.C. Janse bij het 25 jarig jubileum van het Nederlands Gereformeerd Seminarie (lezing gepubliceerd in ‘Om het profetische Woord’ dat verscheen als uitgave bij dit jubileum in 2001): Link blog.

Zie ook deze woorden van ds. J.M.J. Kievit (1978, De Waarheidsvriend): ‘Wat zoekt gij de Levende bij de doden?

Bron citaten 1-2: RD Kerk & religie – ‘Ds. De Heer: Van Mastricht combineert het leerstellige met de beleving’ – door RD-verslaggever.

Bron afbeelding: Scripture Images

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s