‘Die (!) zal van Mij getuigen’… (I)

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.‘ (Uit Johannes 15 vers 26)

Geciteerd: Waarom toch gebruikte de Heere hier zojuist het woordje ‘getuigen’? Hij zou het toch ook wel op een andere manier hebben kunnen zeggen? De reden is dat we beter naar het Wóórd moeten luisteren en het ook zullen geloven. Want hoewel het waar is dat de heilige Geest inwendig in het hart Zijn werking heeft, wil Hij toch deze werking ordelijk en in het algemeen niet anders dan door het mondeling gesproken Woord uitrichten. Paulus zegt dat ook: “Hoe zouden zij kunnen geloven, die niet eerst over Hem hebben gehoord?” (vgl. Romeinen 10 vers 14). Bij dit ‘getuigen’ hoort immers de mond en het woord van de apostelen en van alle predikers die Christus rein en zuiver verkondigen.
Daarom mag niemand die waarlijk troost begeert, wachten tot de heilige Geest Christus persoonlijk aan hem of haar voorstelt of direct uit de hemel tot hem of haar zal spreken. Je moet echter de stem [of het getuigenis] van de heilige Geest door het Woord in je hart horen spreken, dat Christus voor jou is gestorven en zonde, dood, wereld, duivel en hel voor jou heeft overwonnen. Hij houdt Zijn getuigenis openbaar in de prediking, dáár moet je Hem zoeken en op Hem wachten, totdat Hij door dit Woord, dat je met je oren hoort, je hart aanraakt en op die manier door Zijn werking inwendig in je hart van Christus getuigt.

‘”Het Woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart”- en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt zult u worden gered. Want de Schrift zegt: “Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.“‘ (Uit Romeinen 10 de uit verzen 8-11)

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen Zijn grootheid gezien. Want Hij ontving van God de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen Hem zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.” Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.’ (Uit 2 Petrus 1 de verzen 16-21)

Zie ook: ‘Die (!) zal van Mij getuigen… (II) en (III)

Bron citaat: ‘Maarten Luther – Vrees niet, geloof alleen – Dagboek over het geloof’ – Samengesteld, ingeleid en vertaald door H.C. van Woerden sr. – 2019 Den Hertog BV., Houten.
(Citaat/overdenking van 1 juni)

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s