‘Die (!) zal van Mij getuigen’… (II)

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.‘ (Uit Johannes 15 vers 26)

Geciteerd 1: Nu hebben we dikwijls gehoord dat dit het Evangelie is: dat God in de wereld laat verkondigen en tegen iedereen zeggen: ‘Niemand kan door de wet rechtvaardig worden, maar de mens wordt daardoor alleen maar erger!’ (1)
Daarom heeft God Zijn lieve Zoon naar de aarde gezonden om te sterven en Zijn bloed te vergieten, want de mens kon onmogelijk door eigen kracht en werk voor de zonden betalen en daarvan verlost worden.
Echter, behalve dat dit overal gepredikt moet worden, moet er meer bij komen. Want hoewel ik dit met mijn oren kan horen, kan ik het toch niet met mijn hart geloven. Daarom geeft God bij het Woord ook de Heilige Geest, Die deze prediking in mijn hart afdrukt (schrijft), zodat die daarin blijft en leeft.
Want het is zeker waar, Christus heeft alles volbracht, de zonde weggenomen en de volkomen overwinning behaald. Daar ligt de schat op één hoop, maar ze is nog niet [aan ons] uitgedeeld en ook nog niet toegeëigend. (2)
Daarom, om deze schat te bezitten, moet de Heilige Geest komen, Die ze in ons hart geeft, zodat wij geloven en zeggen: ‘Deze genade is ook aan mij geschonken’. (3)

(1) Denk hierbij m.n. aan de wetsbetrachting en hoogmoed van de Schriftgeleerden en Farizeeën, die de heilige Geest lasterden en onze Heer uiteindelijk aan het kruis brachten.

(2) Geciteerd 2: Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest zo verzekert ons de Heilige Geest door dit Heilig Sacrament* dat Hij bij ons wonen, en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben (!), namelijk de afwassing van onze zonden, en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. (Uit het formulier om de Doop aan de kleine kinderen van de gelovigen te bedienen).
* Als instelling van onze Heer Zelf

(3) Zie ook wat we belijden op grond van Gods Woord met Zondag 1 en Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus.

Zie ook: ‘Die (!) zal van Mij getuigen’… (I) en (III)

Petrus antwoordde: “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.“‘ (Uit Handelingen 2 uit de verzen 37-42)

Bron citaat: ‘Maarten Luther – Vrees niet, geloof alleen – Dagboek over het geloof’ – Samengesteld, ingeleid en vertaal door H.C. van Woerden sr. – 2019 Den Hertog BV., Houten
(Citaat/overdenking van 2 juni)

Bron afbeelding: What We Believe – GO! KIDZ

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s