Gods water over Gods akker laten lopen…*

‘alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet
ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en
dat volbrengen, waartoe Ik het zend.‘ (Uit Jesaja 55 vers 11)

Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus. Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot het geloof hebben gebracht, beiden op een manier die God hen heeft geschonken. Ik heb geplant (zie 1 Korintiërs 4 vers 15), Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewekers van God en u bent zijn akker.‘ (Uit 1 Korintiërs 3 de verzen 5-9).

* Het begrip Gods water over Gods akker laten lopen heeft 2 verschillende betekenissen: 1) zich niet bezorgd maken; zich onbekommerd opstellen. 2) de zaken op hun beloop laten.

Opgemerkt (aanvullend bij FB-post/blog ‘Uitdaging of opdracht‘): In een christelijke gemeente zullen we inderdaad Gods water over Gods akker laten lopen en de landman mag dan wachten en letten op de groei die God geeft. En het kan zo zijn dat het ene deel van de akker sneller uitdroogt dan een ander deel, waardoor een gedeelte extra water en dus extra aandacht en begieten nodig heeft, maar de groei zal toch altijd van God komen.

Dit geeft aan allen die leiding hebben te geven in (niet aan!) een gemeente (predikant en de andere leden van een ‘kerkenraad’) alle reden om de gemeente op de zondag en ook door de weeks te bedienen met Gods Woord en daartoe kan en mag het werk ook beperkt blijven. Dát werk wil God zegenen en daarmee staan alle gemeenten gelijkelijk naast elkaar en verder kan geen enkele gemeente vanwege allerlei eigen extra inspanningen of organisatie andere gemeenten de loef afsteken (door te menen er aantrekkelijker mee/door te zijn en daarmee ook eer toe te kennen aan zichzelf!).

En natuurlijk is daar ook nog het omzien en de zorg voor elkaar in een gemeente waarin met name ook de ‘diakenen’ mee een verantwoordelijkheid hebben, maar die onderlinge liefde en zorg elkaar en ook de behoeftige mensen om ons heen, die zal voortkomen uit (vrucht zijn van) de prediking van Gods Woord en niet het resultaat zijn van allerlei door/vanuit de kerkenraad georganiseerd werk.

Bijvoorbeeld: Wanneer de leden van een gemeente een buurthuis willen inrichten en bemensen, dan zal een kerkenraad zeggen: dat is mooi en goed, maar dat is dan jullie aanpak en verantwoordelijkheid en niet de onze.
En ik las zojuist ook nog weer: ‘Doet jouw gemeente mee met ‘The Passion 40daagse’?’
In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag 2022 organiseert de Protestantse Kerk The Passion 40daagse. Gemeenten (niet alleen Protestantse Kerken) in heel Nederland organiseren kleinschalige en persoonlijke concerten, en paaswakes waarbij je even stil kunt worden.
Opgemerkt: Hiermee gaat de ‘kerkelijke leiding’ van de PKN ver buiten haar ‘boekje’! (lees: buiten het Boek, onze Bijbel, Gods Woord)

Jesaja 28 ver 16 luidt: ‘Hij die gelooft, haast niet‘ en in Hebreeën 4 vers 3 staat: ‘Wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn‘ en in Jakobus 5 vers 7 lezen we: Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. En in vers 8: ‘Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, wat de komst des Heren is nabij.
Over het geduld van dé Landman (zie Johannes 15 vers 1-8) lezen we in 2 Petrus 3 de verzen 9-10: ‘Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; maar Hij heeft geduld met u/jullie omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar allen tot bekering komen.
Zie verder ook wat Paulus de oudsten van de gemeente van Efeze voorhoudt in Handelingen 20 de verzen 17-35 en in zijn brieven aan Timoteüs en Titus.

Zie ook nog de blogs ‘Uitdaging of opdracht‘ en ‘Zuivere harten’.

Bron afbeelding: Daily Bible Verse

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s