Eerst lege handen maken?

Het is onder vorige generaties niet aan mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten: de heidenen delen ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het Evangelie. Van dat Evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen…’
(Paulus in Efeziërs 3 de verzen 5-8)

Geciteerd 1: De erfenis die de Heere aan ons kwijt wil, is ontzagwekkend groot. (…) Wie delen in deze nalatenschap? Gods kinderen. We zijn geneigd om om ons ten opzichte van de Heere niet op te stellen als een kind, maar als een werknemer. We proberen door onze goede manier van leven een plekje in het hemelse testament te krijgen. Luther stond er ook zo in. Hij was werknemer, geen kind. Maar een erfenis kun je niet verdienen, je kunt het alleen maar ontvangen. Luther ontdekte dat hij door Christus’ offer een kind van God mocht zijn en zo een erfgenaam. Hebt u dat ook ontdekt?

Geciteerd 2: Gooi alles wat je zelf in handen hebt weg en ontvang deze erfenis met lege handen. Luther schrijft ergens: ‘Geloof is een lege hand.’ Alleen met lege handen kunnen we ontvangen.

Opgemerkt 1: ‘Luther stond er ook zo in’? Door de ‘heersende leer van de kerk’ (!) in zijn dagen voelde Luther zich opgezadeld met werk (een taak/eis) waarvan hij ontdekte dat hij er helemaal niet geschikt voor was en dus onmogelijk door hem tot een goed einde kon worden gebracht. Daarom zag Hij God nog meer/eerder als een tiran (een toornende Rechter, waarvoor hij dodelijk beangst was) dan als een soort werkgever, die hem na gedane arbeid wel zou (willen/moeten) belonen.

Opgemerkt 2: ‘Luther ontdekte…’, Hebt u dat ook ontdekt? Luther las in Gods Woord dat hij door Christus offer een kind van God is (door de Doop ook een erfgenaam van Abraham – zie Galaten 3 vers 27) en dat hij dát geloven mocht (behoorde te geloven, want het is helemaal waar, wij vermogen niets tegen de waarheid, alleen voor de waarheid!) en meer werd er van hem en wordt er van ons niet gevraagd. En daarom ging hij de mensen niet vragen: heb jij/hebben jullie het ook al ontdekt? Nee, hij ging met die herontdekking van de blijde Boodschap – net als de apostelen – de kerk en wereld in: Mensen jullie zijn erfgenamen! Geloof het maar, Gods Woord laat het ons weten en wie het niet gelooft (geloven wil), die gelooft ‘de leugenaar van den beginne’ en maakt Gód tot leugenaar.

Opgemerkt 3: ‘Geloof is een lege hand’. Dat is wel waar, maar we hoeven niet eerst zelf onze handen leeg te maken om te geloven! Juist door te geloven worden onze handen leeg gemaakt! Want geloof laat zich onderwijzen uit Gods Woord en dan komen we tot de ontdekking dat onze handen nog zoveel anders vasthouden en nog naar andere dingen grijpen… De apostelen worden niet moe om ons erin te onderwijzen dat we door het geloof zullen zien op die erfenis en dat we daarom al het andere hebben los te laten. De apostel Paulus wijst ons er ook op dat de apostelen klein en zwak en arm werden gehouden om daardoor werkelijk anderen rijk te maken, namelijk door hen dat ook daadwerkelijk voor te leven (en niet alleen voor te houden) wat het is om in dit leven te gaan voor de erfenis die door en in Christus Jezus voor ons is zeker gesteld. (zie o.a. 2 Korintiërs 1 en Filippenzen 3 de verzen 12-14)

Opgemerkt 4: Hoe kunnen wij ons een beeld vormen van die ontzagwekkend grote erfenis? Dat kunnen we niet in ons eentje! Paulus schrijft in Efeziërs 3:
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Lees ook: ‘De kerk van Christus en Luthers ‘kruistheologie’… (I)

Bron citaten: De Waarheidsvriend (28 oktober 2021) – ‘Een prachtige erfenis’ – Meditatie-Reformatie – van ds. M.W. Westerink

Bron afbeelding: Knowing Jesus

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s