We hebben zo’n super-eenvoudige theologie!* (III)

* Opdat wij allen zullen liefhebben!

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven.
(Uit Romeinen 3 vers 22)

Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen‘ (Uit 2 Petrus 1 vers 12)

Geciteerd:Goede werken als vrucht van het geloof zijn onmisbaar om gerechtvaardigd te worden, want zij bewijzen de echtheid van ons geloof. Zij zijn een voorwaarde voor eeuwig leven, de bevestiging van onze roeping. Hoe vaak sta je daar bij stil?’

Opgemerkt: Het is van veel belang om deze gedachtegang te weerspreken door de woorden zoals we die lezen in 2 Petrus 1 goed te volgen en uit te leggen!

Eerst dit: Moest de misdadiger aan het kruis onze Heer eigenlijk vragen om niet aan het kruis te hoeven sterven, om eerst nog wat goede werken te mogen doen, namelijk omdat deze onmisbaar zijn om gerechtvaardigd te worden? Of is rechtvaardiging uit het geloof toch echt voldoende? En ja, wanneer die misdadiger nog had mogen blijven voortleven, dan zouden er zeker weten ook vruchten van het geloof hem geschonken zijn. (1)

Leven uit het geloof is een dankbaarheidsleven en dat is niet bezig met (voortdurend) taxeren van wat nu wel of niet de ‘onmisbare’ goede werken zijn die vrucht van het geloof genoemd mogen/moeten worden. Daar moeten anderen en wijzelf maar niet zo mee bezig zijn. (2)

Petrus stimuleert niet de goede werken, maar hij maakt hier duidelijk dat het ware geloof graag wil horen naar Gods Woord – dáár wil Petrus hen/ons graag toe blijven stimuleren (3) – en door dat te doen leren wij Gods wil verstaan (kennis) en dat leidt tot zelfbeheersing (op zich geen goed werk, wel een goede levenshouding) en die zelfbeheersing doet ons volharden in het gelovig ons vertrouwen stellen op God onder alles, Petrus noemt dit godsvrucht en die godsvrucht schenkt ons de liefde tot onze broeders en zusters en tot alle mensen die op onze levensweg komen. Dus of die ‘eigenschappen’ bij ons gevonden worden, omdat de Geest ons die schenken kon en kan doordat wij ijverig waren en zijn om Gods wil uit Gods Woord (steeds beter) te leren verstaan, dáár zullen wij acht op geven. Dan volgen de goede werken ook!

(1) Overigens is iets kunnen nalaten ook een goede eigenschap en zeker ook wel goed werk te noemen: deze met Jezus gekruisigde misdadiger deed niet mee aan de beschimping van onze Heer.
(2) Zie 1 Korintiërs 4 de verzen 3-5.
(3) Zie 2 Petrus 1 vers 12 en verder.

Bron citaat: geloofstoerusting-nl – ‘Goede werken zijn genade‘ – door Jef de Vriese.

Zie ook:We hebben zo’n super-eenvoudige theologie! (I) en (II)

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?‘ (Uit 1 Petrus 2 de verzen 1-3)

Bron afbeelding: DailyVerses-net

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s