Wat kunnen/mogen we ‘het christendom’ allemaal toeschrijven?

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag dat Hij komt rechtspreken.‘ (Uit 1 Petrus 2 de verzen 11-12)

Geciteerd 1: De breuklijnen in de politiek lijken dieper dan ooit. De christelijke partijen lijken onderdeel van dat verbrokkelde landschap, maar feitelijk hebben zij de beste papieren (1) om de benodigde bruggen te slaan.

Geciteerd 2: Het christendom heeft de potentie om deze bewegingen* opnieuw te laten wortelen en met elkaar te verbinden.
* Het (kapitalistische) liberalisme en het (anti-kaptitalistische) socialisme.

Opgemerkt 1: Het ‘christendom’ – wat daaronder ook verstaan mag worden – heeft geen potentie om in een samenleving een verandering van ‘binnenuit’ (wortelen en verbinden) te bewerkstelligen en daarom zal ze daar ook geen ophef over kunnen maken. Christenen weten wel van de kracht van Christus en hoe Hij door Zijn Woord en Geest in gelovige mensen werken wil om hen tot dankbaar levende kinderen van onze – in Jezus Christus ons genadige – God en Vader te maken. Aan dat leven uit en door het geloof verbindt God, naar Zijn belofte, Zijn zegen. Gods kinderen verspreiden Evangelie-licht in deze duistere wereld, doordat hun leven uit het geloof een bederfwerende werking heeft in een wereld en samenleving die aan allerlei vormen van bederf lijdt en daaraan te gronde gaat.

Opgemerkt 2: Daarom was ‘de beweging van Jezus’ – de apostelen met hun verkondiging van het Evangelie na de uitstorting van de Geest op de eerste Pinksterdag – een beweging die niet alleen in Jeruzalem, maar overal helemaal van onderop begon en er alleen op gericht was (en is) om de harten van de mensen te bereiken en te veranderen door de verkondiging van het Woord, dat levend en krachtig is. Die beweging, die van onderop wil en moet werken, waar of wanneer die er niet (meer) is, en wanneer die niet wortelt in de verkondiging van het Woord, en dus in Jezus Christus en (dus) in God Zelf, dan valt er niemand en dus ook niets werkelijk fundamenteel Christelijks mee te bereiken! En daarom kunnen we ook niet zeggen/stellen dat ‘het christendom’ kracht heeft om andere bewegingen (zoals het liberalisme en socialisme) zich opnieuw te laten wortelen en (weer) met elkaar te verbinden, want alleen het Evangelie heeft kracht om mensen in beweging te zetten om God lief te hebben en hun naasten als zichzelf. Daar hebben ze geen liberalisme of socialisme of ‘christendom’ of christelijke organisaties voor en bij nodig! Al kunnen die laatsten hen wel wat helpen om ‘handen en voeten’ te geven aan hun door het Woord gewerkte verlangen om hun Christen-zijn in praktijk te brengen.

Opgemerkt 3: Christenen rekenen zich graag rijk wat betreft de heilzame invloed van het christendom in verleden en heden. We hebben nu eenmaal ‘de beste papieren’ (1) menen we… Wat kunnen en mogen we ‘het christendom’ in deze wereld allemaal toerekenen? De vroegere hegemonie van de RK-kerk en haar machtsuitoefening in de wereld met ook alle kwalijke gevolgen daarvan in verleden en en zelfs ook nog wel in het heden?! En wat te denken van het koloniale verleden van de westerse landen met het benutten en ‘theologisch goedpraten’ van allerlei vormen van ‘mensonwaardige’ vormen van slavernij? En wat kunnen we zeggen van de twee wereldoorlogen en de holocaust in de twintigste eeuw? En waarom heeft ‘het christendom’ lange tijd geen oog gehad voor de plundering van deze aarde, zoals die toch m.n. vanuit en door de westerse mens/wereld in gang is gezet? En zo valt er nog wel meer te noemen. Hebben wij als Christenen ons juist niet te schamen over wat wij ‘met elkaar’ (als ‘het christendom’) in deze wereld aangericht en (niet) bereikt hebben? Zijn we inmiddels niet zo ver heen dat we Paulus kunnen/moeten nazeggen – en dan nu niet over Israël maar over de christenheid: Wat ‘de christenen’ hebben nagestreefd, dat hebben ze niet bereikt. (Zie Romeinen 11 vers 7).

Lees-/overdenktip: Romeinen 11 en 12 en 1 Petrus 2 de verzen 11-25

(1) Of wordt met ‘de beste papieren’ Gods Woord bedoeld? Maar dat kan en zal toch niet de bedoeling zijn! We kunnen wel met een Bijbel zwaaien, of plechtig onze hand op de Bijbel leggen of een exemplaar met veel aplomb op een (vergader)tafel (open)leggen, maar we beseffen toch ook dat dit beslist geen garantie geeft of men Gods Woord ook naar Gods wil weet uit te leggen en toe te passen in de praktijk van het (samen)leven.

Bron citaat: RD Opinie – ‘Christendom houdt samenleving bij elkaar‘ – door Jan Pieter Verweij

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s