Kerkdienst(en) ons niet gegeven om (be)zoekers* te dienen?

De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.‘ (Uit Markus 10 vers 45).
Ik ben immers niet gekomen om om de wereld te (ver)oordelen, maar om de wereld te redden.‘ (Uit Johannes 12 vers 47b)

* (be)zoekers hier in de eerste plaats bedoeld en te lezen als: gedoopte leden van de gemeente van Jezus Christus, maar we kunnen hier zeker ook denken aan anderen, namelijk Godzoekende ‘buitenstaanders’.

Geciteerd 1: Wanneer je als kerk zoekt naar nieuwe woorden voor aloude praktijken, kom je in een vocabulaire terecht dat de hedendaagse professional of consument beter begrijpt. ‘Morgen om 10.00 uur een sessie in de Laurenskerk’, of ‘Schrijf je in voor het Hillsong-event op 29 augustus’. Terwijl je zo’n brug slaat, voel je ook direct dat je iets verliest. De aansluiting met de kerk van alle tijden, bijvoorbeeld. Of in dit concrete geval: de theologische kerngedachte dat zo’n samenkomst er is om God te dienen en te eren, NIET om de bezoeker te bedienen. Elke missionaire toenadering heeft het gevaar in zich, een beetje verraad aan het evangelie te plegen.

Opgemerkt 1: Dat wij God eer moeten toebrengen in onze gemeentelijk samenkomsten (‘erediensten) is een (desastreuse) misvatting! Waarom wilde Jezus dat het Godshuis (de tempel in Jeruzalem) een bedehuis zou heten? En waarom spreken we over de dienst van gebed en over de bediening van het Woord en de Sacramenten in de samenkomsten van de Gemeente? In de samenkomsten zal Gods Woord profetisch klinken (bediend worden, dus tot opbouw van de gemeente ingezet en gebruikt worden, zie o.a. 1 Korintiërs 14) en daarmee zal niet alleen de Gemeente zelf maar ook een aanwezige ‘buitenstaander’ gediend zijn.
NB. Paulus wil niet dat het voor de andere aanwezigen onverstaanbare taal of klanken zullen zijn, dus er valt ook geen pleidooi te voeren voor het gebruiken en alsmaar handhaven van een (landspecifiek, ‘klein Nederlands’ soort van) ‘tale Kanaäns’.

Geciteerd 2: Op de vraag aan welke vruchten de calvinist* zijn/haar staat van genade zou kunnen aflezen, luidt het algemeen geldige antwoord: aan het door de christen* geleide leven dat ter vermeerdering van Gods roem en glorie dient.

* Je zou hier ook ‘Apollos-iaan’ en ook een ‘calvinistische gemeente’ en/of zelfs ook een ‘christelijke gemeente’ kunnen lezen/invullen.

Opgemerkt 2: Dat wij onze staat van genade zouden kunnen – of zelfs moeten – aflezen uit de mate waarin wij in en met ons leven hebben bijgedragen aan de vermeerdering van Gods roem en glorie is een ellendige misvatting! Die leidt of tot zelfoverschatting en onlosmakelijk daarvan tot geringschatting en minachting van anderen of tot ellendige zelfverwerping en overschatting van anderen. En in beide gevallen kan men aan het God dankbaar liefhebben boven alles en de naaste als jezelf niet toekomen! Die vrucht van de Geest, dat liefhebben, waar alleen en altijd weer alleen geloof van ons gevraagd wordt, die zullen Christenen niet gebruiken om hun ‘staat van genade’ er uit af te lezen en om daarmee dan een oordeel over zichzelf of anderen te vellen. Onze Heer wijst ons er wel op dat een goede boom ook goede vruchten zal dragen, maar dat zegt Hij niet om ons te leren uit die vruchten nu maar de zekerheid over onze of iemands anders ‘genadestaat’ af te leiden! Nee, de gelovigen mogen weten door het gelóóf dat hun leven vrucht zal dragen, daar staat onze Drie-enige God Zelf garant voor.* Maar dat is en blijft een zaak van geloof. (Zie o.a. Matteüs 25 de verzen 37-40 en 1 Korintiërs 4 vers 5)

* Anderen/wij mogen planten en begieten (=dienen), maar de wasdom (groei) en vrucht zijn een genade-werk van God Zelf door de kracht van de heilige Geest.

Meer tekstverwijzingen/leestips: Psalm 50, Jesaja 66, Romeinen 3 en Psalm 135.

De ere Gods is dat we Zijn weldaden aannemen
Wij zijn – en blijven! (AJ) – bedelaars, dát is waar. ‘
(Maarten Luther)

Bron citaat 1: De nieuwe Koers – ‘Hé dominee, goeie sessie was dat!’ – door Alain Verheij
Bron citaat 2: Protestants Nederland – ‘Calvinisten: hard werken, veel verdienen én sober leven‘ – door dr. Hans Ester

Bron afbeelding: Pinterest (Pin on Bible journal)

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s