‘Nooit buiten het bereik van God’… (n.a.v. Psalm 130)

In den beginne was het Woord…’ (Uit Johannes 1)

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.‘ (Uit Lukas 11 vers 13)

Geciteerd 1: In je paniek roep je misschien uit: „Wat kan ik er nog aan doen?” Het antwoord is: je kunt er iets aan doen. Je kunt een wachter (Psalm 130:6) zijn. Dat lukt alleen als je zeker bent van God en weet dat Hij hoop en perspectief biedt. Daar komt Psalm 130 dan ook op uit en dat mag de toonzetting zijn van ieders persoonlijke leven. De hoop stoelt op de overtuiging dat God actief betrokken is op je leven en dat Hij krachtig aan het werk is om verlossing te geven. Hoe diep je ook zit, je bent nooit buiten het bereik van God.

Geciteerd 2: Hoop betekent altijd klaar staan voor datgene wat nog niet geboren is, zonder wanhopig te worden als er geen geboorte in ons leven plaatsvindt. De hoop is als een nachtelijke hemel. Er is geen plekje zo donker of het oog dat er enige tijd op gericht blijft, ontdekt ten slotte een ster.

Opgemerkt 1: Hoe kan men hopen zonder Gods Woord gehoord te hebben en hoe kan men Gods Woord geloven zonder de kracht van de heilige Geest. Het Woord van God is altijd eerst – ook in het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen – en wanneer dat Woord (Hij!) ons toespreekt, dan is daar ook de heilige Geest aan het werk.
Gods Woord leert ons ook vragen/bidden om de heilige Geest en dat is ons dus al vooraf gegaan voordat wijzelf (bewust) onze hoop gaan stellen op God. De Psalmdichter heeft geschreven geïnspireerd door de heilige Geest en Die was dus niet alleen toen even aan hem, maar ook aan zijn voorgeslacht reeds geschonken.
En dat werk van de heilige Geest door het Woord is doorgegaan tot in deze onze tijd en tot in onze oren en harten toe en onze Doop bevestigde dat doorgaande werk aan ons toen wij als baby (of als volwassene) gedoopt werden.
Wanneer wij – op grond van Gods Woord – geloven dat God bestaat en een beloner is van allen die Hem ernstig zoeken, dan is dat geloof al gewerkt door de heilige Geest. Die deed dat geloof geboren worden in ons hart en Hij maakt ons tot ernstige zoekers… ‘In den beginne was het Woord…’

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen
Hij spreekt nog altijd voort.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Hij is van al het zijnde
oorsprong en doel en zin.

(Uit Gezang 1 ‘God heeft het eerste woord’ vers 1 en 4 – uit Liedboek voor de kerken.)

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gevestigd te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij dat dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat…’ (Uit 2 Petrus 1 uit de verzen 19-21)

Opgemerkt 2: Zullen we dan tegen al dat de sterrenhemel en sterren verduisterende theologisch (kunst)licht op het klare woord van God als een lamp die in het duister van ons hart en ons verstand en in wereldduister schijnt ons vertrouwen blijven stellen en dat omdat dit net zo goed voor ons geldt als indertijd voor de leden van de gemeente aan wie Petrus het nodig vond om deze woorden te schrijven.

Op velerlei wijzen (manieren) en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd te einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig Erfgenaam en door Wie Hij de wereld heeft geschapen (a). In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met Zijn machtig Woord; Hij heeft na de reiniging te hebben voltrokken, plaatsenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger Naam (b) heeft ontvangen dan zij.‘ (Uit Hebreeën 1 de verzen 1-4)

(a) Kolossenzen 1 de verzen 12-20. (b) Handelingen 4 de verzen 7-10.
Extra leestip: Psalm 139.

Bron citaten: RD Opinie – ‘Psalm 130 is kompas voor hoopvol leven‘ – door Els. J. van Dijk (1)

(1) De auteur is directeur van de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. Dit artikel is gebaseerd op haar op 3 september gehouden toespraak tijdens de opening van het nieuwe cursusjaar van de EH.

Bron afbeelding: Klankbord

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s