Ook een woord(je) voor ‘sukkelende zielen’…

Komt állen tot Mij die vermoeid en belast zijn…’
(De woorden van onze Heer in Matteüs 11 de verzen 28-29)

Geciteerd:Mijn onderzoek is vooral historisch van aard, maar er zijn zeker lessen te trekken uit de rechtvaardigingsleer van Comrie. Bijvoorbeeld de les dat de rechtvaardiging in de belofte van het Evangelie ligt.
Daarom is het belangrijk dat het aanbod van genade in de prediking functioneert. (2) Comrie zegt heel mooi: „De rechtvaardiging ligt in de baarmoeder van de belofte besloten.”
Comrie kan de prediking ook verdiepen. (3) Zelf vind ik zijn benadering vanuit de eeuwigheid en vanuit de opstanding van Christus heel mooi: Gods werk is gedaan. Hij was al van eeuwigheid met de uitverkorenen bezig.
Comrie volgt de Westminster Confessie (4), waarin een hoofdstuk over de zekerheid van het geloof staat. Wij kennen dat niet in onze Drie Formulieren van Enigheid. Comrie is wat dat betreft heel pastoraal; hij heeft ook een woord voor de „sukkelende zielen”, verontrusten of „bekommerden”.
De vraag naar de zekerheid van het geloof is echt niet alleen achttiende-eeuws: hij leeft nog steeds.” (5)

Opgemerkt (1 bij de titel): Wanneer een theoloog met zijn theologie voor het levende Woord (Christus) gaat staan, dan ben je – wanneer God het niet verhoed – aan de verlossende woorden/woordjes van zo’n theoloog en de hem navolgende voorgangers en oudsten overgeleverd!
Opgemerkt (2): Blijkbaar functioneerde het aanbod van genade in de rede van Paulus op de Areopagus niet al te best. Had hij nog bij Comrie in de leer kunnen gaan om dat toch wat beter te laten functioneren of is het misschien zo dat alleen de heilige Geest hier wat kan en wil bereiken?!
Comrie zegt heel mooi: „De rechtvaardiging ligt in de baarmoeder van de belofte besloten.”
Paulus zegt: In Christus zijn al Gods beloften ja en amen.
Opgemerkt (3) Wat hebben theologen toch veel in hun mars! De hoorders zijn en blijven alsmaar bezig met hún theologie en dáár wordt graag over gesproken en ‘gekibbeld’ na de dienst en door de weeks.
Opgemerkt (4): Comrie volgt blijkbaar niet eenvoudig Jezus en Zijn woorden/onderwijs maar een menselijk leerstuk…
Opgemerkt (5): Luther werd begenadigd om ons allen uit Gods Woord die zekerheid van een in Christus ons allen genadig God weer terug te geven, nadat de kerk het voor elkaar gekregen had om iedereen dat af te nemen (de paus niet eens uitgezonderd). Maar via Calvijns intellectuele werkstuk en door daar de passende rationele consequenties aan te verbinden, namen niet veel later m.n. de theologen van de ‘nadere reformatie’* ons die zekerheid weer af. En toen gingen en gaan de theologie en de discussies (op de universiteiten, de scholen en in de huizen) weer over de persoonlijke heilszekerheid en kwam het dankbaarheidsleven waarvan/waardoor niet alleen wijzelf maar juist ook onze naasten zo veel zegen zouden kunnen ontvangen in de knoei (om het maar wat eufemistisch uit te drukken).

* Dr. Abraham Kuyper heeft als theoloog de gereformeerde kerken met bepaalde uitlatingen (theologische uitspraken) van hem ook niet echt geholpen en dat natuurlijk mee door het gewicht dat mensen graag (later, na zijn dood!) aan de woorden van deze imposante man toekenden.
NB. Toch heeft men de opvattingen van Kuyper door gebruik van de term ‘veronderstelde (!) wedergeboorte’ (m.i.) geen recht gedaan, hij spreekt zelf beslist niet over maar iets ‘veronderstellen’ bij de Doop.

Bron citaten: RD Kerk & religie – ‘Kand. Baarssen promoveert op gereformeerde gezindte en rechtvaardigingsleer Comrie‘ – door Maarten Stolk

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen…’ (Uit Titus 2 uit de verzen 11-15)

Bij de afbeelding: Daarom kunnen we niet om gebed om bijstand van de heilige Geest heen, maar die is ons dan ook vast en zeker beloofd – zie Jezus onderwijs in Lukas 11 de verzen 1-13!

Bron afbeelding: JeffRandleman-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s