We hebben zo’n super-eenvoudige theologie!* (I)

* Opdat wij allen zullen (leren) liefhebben!

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.‘ (Uit Lukas 10 de verzen 41-42)

Degenen die Petrus woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde zich het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen…’ (Uit Handelingen 2 uit de verzen 41-42)

Geciteerd: Maar ik blijf erbij, een mens is niet gemaakt om alleen maar te luisteren, maar om uit te dragen! Wat hij/zij gehoord heeft, en dan niet zozeer van de dominee, maar van Jezus en Zijn Woord….

Opgemerkt: Mee eens, de boodschap/theologie van het Evangelie is echter zo eenvoudig, daar waren de apostelen zo mee klaar (in één preek), maar Jezus had hen ook nog opgedragen: leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dat is kort gezegd: leer hen God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, dát is de Wet en de profeten (zeg maar het OT).

Daarom is dat doorgaande Bijbelonderwijs in/aan de gemeente zo van groot belang, opdat we zullen leren liefhebben! En wat is het OT daarbij van groot belang, namelijk om ons te leren zien wie wij mensen van en uit onszelf zijn en hoezeer wij allen Christus nodig hadden en hebben, en dat leren we in het OT natuurlijk nu nog beter zien vanwege het Licht van het onderwijs van onze Heer en van de apostelen, zoals de laatsten dat onderwijs aan ons doorgegeven hebben in de geschriften van het NT!

En dat uitdragen (=in praktijk brengen) van die liefde, daar hebben we de rest van de zondag en verder ook alle andere dagen van de week voor: ga er maar (weer) aanstaan: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf en dat als mensen die toch van nature liefhebbers van zichzelf zijn…

Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden in de gerechtigheid (a), opdat de mens Gods (elke gelovige dienaar van God) volmaakt zij (b), tot alle goed werk volkomen toegerust.‘ (Uit 2 Timoteüs 3 daarvan de verzen 16-17)

(a) Zie bijv. Lukas 7 de verzen 29-30 en dát geloven en aanvaarden leidt tot een heilzaam leven. Heilzaam voor jezelf én heilzaam voor anderen. Dat bereikten de Farizeeën en Schriftgeleerden niet ondanks al hun onderwijs in de Wet. Ze ‘kweekten’ geen dankbare mensen, maar hoogmoedige mensen en anderen maakten ze er radeloos en reddeloos door.
(b) Zie Matteüs 5 vers 48 als slot van de verzen 43-47: over het volmaakt zijn in de praktijk van het liefhebben en liefde bewijzen. Daar heeft alle menselijk samenleven profijt van, dat wil zeggen: wordt er mee en door gezegend!

Zie ook: Wij Christenen hebben zo’n super-eenvoudige theologie! (II) en (III)

Bron afbeelding: DailyVerses-net

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s