Christus, onze Messias, de Gezalfde, zoeken en vinden…

Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben,
en die zijn het die van Mij getuigen.‘ (Johannes 5 vers 39)

Geciteerd 1: Omdat we er zelf van overtuigd zijn dat de Heilige Schrift het heilzame Woord van God is dat ons de eeuwige zaligheid brengt, moeten we daarin lezen en studeren, opdat we het getuigenis van Christus vinden.
Wie de Schriften niet bestudeert zoals Christus het ons hier voorhoudt, die kan van het eeuwige leven niets weten. Want hij leeft zonder Gods Woord en zonder dat Woord kan het verstand niets waars van het eeuwige leven denken of zeggen.

Geciteerd 2: Wie de Schriften op zo’n manier bestudeert dat hij Christus er niet in vindt, die kan het eeuwige leven niet verkrijgen, hoeveel hij er ook over geleerd heeft, erover spreekt of erop hoopt. (…)
Wij moeten niet onze verbeelding in de Schriften leggen, maar het getuigenis van Christus eruit halen. Maar als Christus er niet in gevonden wordt, dan wordt Hij ook niet werkelijk gezocht.

Opgemerkt 1: Het volk Israël diende Gods Woord al zo te lezen, namelijk dat ze de grote Profeet, zoals Mozes die had aangekondigd, zouden kunnen herkennen en erkennen wanneer deze Profeet zou verschijnen. Het is heel mooi om te lezen en beseffen dat de Samaritaanse vrouw (Joodse?) leraars moet hebben gehad, die haar dat hebben onderwezen, want ze zegt: ‘Ik weet wel dat de Messias zal komen’ (dat betekent Gezalfde), ‘wanneer Hij komt zal Hij ons alles verklaren.‘ Zij was dus ook al samen met anderen bezig geweest om de Messias te ontdekken in Gods Woord (OT). (1)

Opgemerkt 2: Koning David was een (gezalfde) profeet. De heilige Geest heeft hem zoveel geschonken waarmee hij Israël en ons op die komende Profeet wijst. Wanneer we alleen maar Psalm 18 als voorbeeld nemen, waarin David zich vereenzelvigd met het volk van God en met de komende Messias (2), dan kunnen we ons alleen maar verwonderen. Dan begrijpen we ook dat/wat Petrus schrijft in 1 Petrus 1 de verzen 10-12 over de profeten:

Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en welke omstandigheden Christus’ Geest, Die in hen werkzaam was, doelde toen deze hen zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister delen. Er werd hun geopenbaard dat deze Boodschap niet voor henzelf was maar voor u, en nu is deze Boodschap u verkondigd door hen die u het Evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest Die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.

(1) Lees eventueel meer in: ‘De Messias verwachting van de Samaritaanse vrouw…
(2) Vergelijk Psalm 18 de verzen 44-51 met (bijv.) de woorden van Paulus in Filippenzen 2 de verzen 9-11.

Bron citaat: checkluther-com – Meditatie 23 mei 2021 – Luther Heritage Foundation (Veenendaal)

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s