Een alsmaar voortdurende strijd op leven en dood… (II)

Want heel de schepping Gods is goed, en niets is verwerpelijk, dat met
dankzegging ontvangen wordt.
‘ (1 Timoteüs 4 : 4, weergave DB 1545)

Geen eenmalig vaccin, maar…

Geciteerd: Paulus zegt verder: dat alle schepselen worden gezegend en geheiligd door het Woord van God en door het gebed (zie 1 Timotheüs 4 : 5). Waar komen dan de pest en alle andere plagen vandaan, anders dan doordat de duivels de lucht vergiftigen en daarna de vruchten, de wijn en het koren – zodat wij nu door de oordelen van God dood en verderf eten en drinken aan ons eigen voedsel?

Daarom leest men de evangeliën openlijk op het veld en in de openlucht, zodat door de kracht van het Heilig Woord van God de duivels in de lucht verzwakt en de lucht zuiver wordt gehouden, en zó de vruchten gezond en goed mogen gedijen. (1)

Maar dáárom zal men nog veel meer bidden dat God de schepselen voor ons wil zegenen, niet alleen tot nut van ons lichaam, maar nog veel meer tot nut van onze ziel, zodat onze arme zielen ook niet de pest en allerlei plagen daarvan krijgen.

levenslang dagelijks ‘medicijn-gebruik’!

Dat bedoel ik zó: de zielenpest is de zonde, waar alle andere plagen uit voortkomen. Maar om deze pest geeft helaas niemand. Voor de lichamelijke pest echter slaat ieder op de vlucht, bidt en vermoeit zich met allerlei medicijnen. Maar in deze geestelijke pest lopen we rustig door en verlangen nu alleen om van de lichamelijke pest verlost te zijn. Zodat wij ondanks deze geestelijke pestziekte onszelf weer kunnen weiden en tegoed doen.

Maar God ziet het hart en Hij weet als wij deze geestelijke pest en plaag niet achten – dan sluit Hij óók Zijn ogen en laat ons voor altijd doorlopen. Hij geeft ons genoeg voor het tijdelijke, maar Hij verblindt en verzinkt ons zó diep in onze zonden, dat de zonden tenslotte gewoonten en goede zeden worden, en niet meer als zonden worden gezien. (2)

Maarten Luther: Ein Sermon von dem Gebet und Procession in der Kreuzwoche (1519), WA 2, 178 ff (verkort)

(1) Luther had in 1519 op verschillende bijgelovige gebruiken van de toen heersende kerk nog geen kritiek. Dat wil echter niet zeggen dat hij (nog) geloof hechtte aan deze gebruiken. Hij heeft zeker ook geduld en voorzichtigheid willen betrachten om mensen niet onnodig en af te leiden van de hoofdzaken van het Evangelie om wanneer die goed begrepen en aanvaard werden ook toe te komen aan zaken van minder belang.
(2) Het is van groot belang dat we bidden of de heilige Geest onze ogen (weer) wil openen voor wat ons werkelijk bedreigt  en dat we oog krijgen voor de verblinding en het diep in zonden verzonken raken van de westerse/kerkelijke christenheid in Nederland en Europa. Laten we ieder ons eigen hart onderzoeken of we zelf voldoende verzet geboden hebben en bieden – Gods Woord kent geen ‘gearriveerde christenen’! – tegen onze eigen zonden en liefdeloosheid en gebrek aan vergevingsgezindheid en opofferingsgezindheid (lees Hebreeën 10 : 19-39 en 12 : 1-13).

Zie ook:

Bron citaat: U kunt deze Luthercitaten ook rechtstreeks zelf ontvangen en/of ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden als iemand deze wekelijkse citaten zelf ook graag wil ontvangen.
Aan- en afmelden: Bij voorkeur via e-mail: info@maartenluther-citaten.nl of via de homepage van http://www.maartenluther.com
NB. Deze citaten mogen zonder verdere toestemming onverkort geplubliceerd worden o.a. in kerkbodes, brochures, dag- en weekbladen en tijdschriften.

Bron afbeelding:  Sergey Nivens – Fotalia

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s