Een alsmaar voortdurende strijd op leven en dood… (I)

Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
‘ (Mattheüs 6 : 9-10)

Als de ‘oude Adam’ in ons gedood wordt

Geciteerd: Als onze God de eerste drie beden verhoort, als Hij Zijn Naam in ons heiligt, dan neemt Hij ons op in Zijn Koninkrijk en stort Zijn genade in ons uit, waardoor wij godvruchtig beginnen te worden.
Dezelfde genade begint al snel Gods wil te doen; dan komt ze echter een weerspannige Adam tegen. Dan schreeuwt de genade in het hart tot God, tegen de weerspannige Adam in, en zegt: ‘Uw wil geschiede.’ Want de mens merkt dat hij zwaar beladen is met zijn eigen last.
Als God het geroep hoort, dan wil Hij Zijn liefdevolle genade te hulp komen en het Koninkrijk dat Hij begonnen is uitbreiden. Dan richt Hij Zich met ernst en macht tegen de oude Adam: Hij doet al diens plannen teniet, verblindt hem en maakt hem volkomen te schande.
Dit gebeurt als hij ons allerlei lijden en verzoekingen stuurt: boze tongen, ontrouwe mensen en als mensen niet genoeg zijn, dan is het de beurt aan de duivel!
Laat het zo zijn dat onze wil met al zijn kwade neigingen verstikt wordt en dat Gods wil geschiedt. Laat genade het Koninkrijk in bezit nemen, en laten alleen Gods lof en eer overblijven.

Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend‘ (2 Korintiërs 3 : 6)

Opgemerkt: Deze woorden van Paulus aan de Korintiërs zullen we binnen het geheel van het onderwijs van Gods Woord zo hebben te verstaan (begrijpen) dat ‘de geschreven wet’ – zoals dat onderwijs van de wet ons gegeven is en wordt in en door de boeken van Mozes – ons helpt om onze ‘oude mens’ (en die hebben wij heus niet minder dan de ‘godsmannen’ Mozes of David!) te veroordelen en te doden – door dagelijkse/wekelijkse verootmoediging en bekering – en dat is nodig wil er ruimte zijn en steeds meer komen voor de ‘nieuwe mens’. Paulus heeft het in dit verband over ‘meer en meer door de Geest veranderd worden‘ (2 Korintiërs 3 : 18).

Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze: ‘U hebt toch over Hem gehoord? U hebt toch onderricht over Hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk – mee door zijn verwijzingen naar de wet van Mozes waarvan naar Zijn zeggen ‘niet één jota of één tittel zal vergaan’ (AJ) – dat u uw vroegere levenswandel – zoals die veroordeeld wordt door de wet (AJ) – moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid’ (Efeziërs 4 : 21-24).

Paulus wijst Timoteüs erop dat heel Gods Woord nodig en bruikbaar (‘bekwaam’) is om de gemeente op te voeden. En toen hij dat schreef, doelde hij op het Oude Testament. En ook onze Heer Jezus Christus wilde dat we zijn komst en optreden en lijden en sterven zouden begrijpen uit het Oude Testament. Hij verweet de Emmaüsgangers en eerder m.n. de Schriftgeleerden en Farizeeën, dat ze Hem niet (h)erkend hadden op grond van het Oude Testament! (Zie Johannes 7 en 8)

En willen wij ons werkelijk laten leiden door de Geest dan hebben we iedere dag en elke zondag ons weer te stellen onder Zijn leiding en dat doen we door dankzeggend te luisteren naar Gods Woord en eerbiedig bidden – van het Onze Vader – om de wijsheid voor een liefdevol en vergevingsgezind en dus strijdend leven uit het geloof en dat elke dag van ons leven opnieuw.

Bron citaat: checkluther-com – Meditatie 4 januari 2020 – Luther Heritage Foundation (Veenendaal)

Bron afbeelding: Zie afbeelding

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s