Wat hebben Augsburg, Emden en Nunspeet (nog) ‘gemeen’?

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Alles wat u doet
moet u met liefde doen.‘ (1 Korintiërs 16 : 13)

Emden (1571) ligt dichterbij Augsburg (1530)
dan Nunspeet (2020)…

Geciteerd 1: Laten we (dat wil zeggen allen die gereformeerd heten en willen zijn) in gesprek gaan over de basis waarop we destijds (overigens in een tijd van crisis en oorlog) samenkwamen en we elkaar als gereformeerden vonden. Dan weten we tenminste weer waar we met elkaar aan toe zijn en kunnen we daarna altijd nog kijken of we bij elkaar blijven, uit elkaar gaan of misschien wel samen met andere gereformeerden tot een vernieuwd en hereend kerkverband overgaan. In Emden begon in 1571 een bloeiende kerk die generaties lang wereldwijd tot zegen was. Waarom zou dat vanuit Nunspeet 450 jaar later niet nog eens kunnen?

Opgemerkt 1: Omdat de Augsburgse confessie (Luther en Melachton typeerden dit geschrift als een ‘apologie’) een uiterste poging was om verzoening te bereiken met/binnen de Rooms Katholieke Kerk lijkt het me goed om dit belijdenisgeschrift – waarvan in een nawoord gezegd wordt dat daarin ‘slechts datgene is vermeld wat noodzakelijkerwijs gezegd moet worden’ – (ook nu weer) goed te bestuderen (en mogelijk zelfs als uitgangspunt te nemen) bij het gesprek over wat in Emden de basis was waarop de Nederlandse gereformeerden samenkwamen en elkaar vonden.

Geciteerd 2: Hoe was nu die Augsburgse confessie ontstaan? (…) Toen nu de rijksdag te Augsburg gehouden zou worden en de keizer de Protestanten uitgenodigd had de punten van geschil met de Roomse kerk op te geven „opdat deze dwaling en tweedracht des te beter gekend en overwogen en ook alzo een eendrachtig Christelijk bestaan te spoediger hersteld en vereffend mocht worden”, gebood de keurvorst van Saksen aan de godgeleerden Jonas, Bugenhagen en Melanchton, om de mening van de Protestanten kort samen te vatten met verwijzing naar de Heilige Schrift.

Geciteerd 3: De Confessio was gematigd van toon, daar Melanchton en Maarten Luther hoopten op een verzoening met de Rooms-Katholieke Kerk. “En daarbij is niets gezegd of samengevat om ook maar iemand te beschadigen. Slechts datgene is vermeld wat blijkbaar noodzakelijkerwijs gezegd moet worden, opdat men zou kunnen begrijpen dat in onze leer of ceremoniën niets is aangenomen wat tegen de Schrift of de katholieke kerk ingaat”, zegt het nawoord.

Geciteerd 1A: Verder wordt bij ons geleerd, dat na Adams val alle op natuurlijke wijze verwekte mensen geboren worden in zonde, dat wil zeggen: zonder vreze Gods, zonder geloofsvertrouwen jegens God, gedreven door de eigen kwade begeerte. En ook, dat deze oorspronkelijke ziekte en dit oorspronkelijk gebrek werkelijk zonde zijn, het oordeel en de eeuwige dood teweegbrengen bij hen die niet worden wedergeboren door >>de doop en de Heilige Geest.<<
Geciteerd 2A: Wij veroordelen de wederdopers en anderen, die menen dat de Heilige Geest de mensen bereikt zonder woord van buitenaf, maar >>door hun eigen voorbereidingen en hun werken.<< (1)
Geciteerd 3A: Ook wordt geleerd, dat er altijd één heilige kerk zal blijven. En deze kerk is de vergadering van de heiligen, waarin het Evangelie zuiver geleerd en de sacramenten op de juiste wijze bediend worden. En voor de ware eenheid van de kerk is het genoeg om het eens te zijn over de leer van het Evangelie en over de bediening van de sacramenten. Het is niet nodig, dat menselijke tradities en door mensen ingestelde riten en ceremoniën overal hetzelfde zijn, zoals Paulus zegt: Eén geloof, één doop, één God en Vader van allen etc. [Efeziërs 4 : 5,6].
Geciteerd 4A: Hoewel de kerk eigenlijk de vergadering van de heiligen en ware gelovigen is, is het toch, daar er in dit leven nog vele huichelende en slechte mensen tussen gemengd zijn, geoorloofd* om de sacramenten te ontvangen, ook als ze door slechte mensen bediend worden, naar het woord van Christus: Schriftgeleerden en Farizeeën zitten op de stoel van Mozes etcetera [Matteüs 23 : 2]. En de sacramenten en het Woord zijn werkzaam vanwege de instelling en de opdracht van Christus, ook als ze door slechte mensen worden uitgereikt.
* Voor de Reformatie hangt de sacramentsbediening (en ‘werking’ – AJ) niet af van de mens, maar van het handelen van God, in gehoorzaamheid aan (beter hier: in overeenstemming met – AJ) het Woord.

(1) Opgemerkt AJ: Hierbij moet ik denken aan en wil ik verwijzen naar de woorden van hervormde theoloog prof. dr. A. A. van Ruler (1908-1970) zoals die onlangs nog met instemming werden aangehaald in het RD: De eigenlijke vraag voor elk mens is: Hoe vind ik een genadige God? Men gaat naar de kerk om een kans op de bekering te lopen. Zo loterij-achtig moeten we het wel zeggen. We gaan er allerminst vanuit dat de prediking de bekering automatisch schenkt. De bekering is iets wat in de mens zelf moet gebeuren. Zij is het werk van de Geest. Áls de Geest gaat werken in het hart van een mens, dan doet Hij dat door middel van het Woord. Een mens moet in „de weg van de middelen” blijven, die door de Heere zijn ingesteld. Daarom moet hij zijn leven lang trouw en regelmatig naar de kerk. Wie weet: misschien slaat de Geest op een gezegend ogenblik als een bliksem in zijn hart.[einde citaat]
Deze afgrijselijke (dit ‘helle-woord’ durf/wil ik hier heel bewust gebruiken) voorstelling van zaken dient m.i. in dit gesprek van ‘gereformeerden’ beslist ook ‘ter tafel’ gebracht en dan ook uitdrukkelijk ‘van tafel’ gehaald te worden.

Zie ook: Weet gij het niet, hebt u het niet gehoord? – II

Bron geciteerd 1: RD Opinie – ‘Emden ligt bij Nunspeet‘ – door prof. dr. H.J. Selderhuis
Bron citaten 2-3: christipedia-nl/Artikelen/A/Augsburgse_confessie
Bron citaten 1A t/m 4A: protestantsekerk-nl/zoeken/?q=augsburg (PDF Onveranderde Augsburgse Confessie (Protestantse Pers Heerenveen 2009)

Bron afbeelding: Yumpu

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Catechismus, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s