Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’… (II)

Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.‘ (Lukas 11 : 2)

Geschreven voor/aan een goede vriend (1535)

(…) Als je hart is opgewarmd door zo’n voordracht voor jezelf [van de Tien Geboden, de geloofsbelijdenis, enkele woorden van Christus, enz.] en je je aandacht daarbij bepaald hebt, kniel of sta met je handen gevouwen en je ogen naar de hemel en spreek of denk zo kort als je maar kan:

O hemelse Vader, lieve God, ik ben een arme, onwaardige zondaar. Ik verdien het niet om mijn ogen of handen naar u op te richten of te bidden. Maar omdat u ons allemaal – niemand uitgezonderd! – bevolen heeft om te bidden en u vast beloofd heeft naar ons te luisteren en door uw dierbare Zoon Jezus Christus ons zowel hebt geleerd hoe en wat te bidden, kom ik tot u in gehoorzaamheid aan Uw woord, vertrouwend op Uw genadige belofte.
Ik bid in de naam van mijn Heer Jezus Christus samen met al uw heiligen en christenen op aarde zoals hij ons heeft geleerd: Onze Vader in de hemel, enz., en dat door het hele gebed, woord voor woord, eerbiedig uit te spreken.

Herhaal dan een deel of zoveel als je wilt, misschien de eerste smeekbede: ‘Uw naam worde geheiligd‘, en zeg: ‘Ja, Here God, lieve Vader, geheiligd worde Uw naam, zowel in ons als in de hele wereld. Vernietig en richt te gronde de misbruiken, de valse leer en afgoderij van alle valse leraren en fanatici die Uw naam ten onrechte gebruiken en op allerlei manier ontheiligen en lasteren.

Velen beroemen zich er wel op dat ze Uw woord en de wetten van de Kerk onderwijzen, maar in werkelijkheid gebruiken ze het bedrog en de verleiding van de duivel om in Uw naam veel arme zielen over de hele wereld op een ellendige manier te misleiden, zelfs ook door te moorden en veel onschuldig bloed te vergieten, en met zulke onderdrukking en vervolging menen ze U een goddelijke dienst te bewijzen.

Lieve Here God, bekeer en betoom [hen]. Bekeer degenen die nog bekeerd moeten worden, zodat zij met ons en wij met hen Uw naam kunnen heiligen en prijzen, zowel met de ware en zuivere leer als met een goed en heilig leven. Bedwing degenen die niet bereid zijn zich te bekeren, zodat ze wel genoodzaakt worden om op te houden met het misbruiken, verontreinigen en onteren van Uw heilige naam en met het misleiden van arme mensen. Amen.

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 38, S. 358 ff (vertaling gebruikt: Luthers Works, American Edition, vol. 43, p. 194 ff)

Zie ook:  Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’… (I)

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Bron afbeelding:  Bible verses For Your Life

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s