‘Omdat het uitgangspunt van Verlossing berust op liefde’…

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de profeten.‘ (Matteüs 7 : 12)

Geciteerd 1 (koningin Wilhelmina in 1919*): ‘Als afstammeling van admiraal De Coligny stel ik er prijs op, om op deze herdenkingsdag hulde te brengen aan de nagedachtenis van de grote hugenoot en de grote Fransman, die mijn voorzaat (voorouder) is, wiens geloof het erfdeel is van allen die in Christus geloven.
Hoewel gestorven, spreekt hij nog tot ons. Hij hield stand, ziende de 
Onzienlijke. Ik bid God dat het geloof dat de kracht van zijn leven uitmaakte, bij toeneming onze steun en sterkte zij.

Ure der mislukking omzetten in een volkomen bekering!

Geciteerd 2 (koningin Wilhelmina in 1949**): (…) Te lang is de wereld reeds blind geweest voor de waarheid dat noch ideologieën, noch stoffelijke belangen ons kunnen brengen tot die inkeer die alleen bij machte is om ons te leiden uit de verbijsterende verwarring, waaruit wij uitkomst zoeken, doch slechts wanhoop vinden.

Deze wanhoop komt voort uit het verkeerde beginsel om vast te houden aan bepaalde stelsels en bepaalde vormen. Dit soort pogingen wordt over de gehele wereld ondernomen, hoe verschillend zij zich ook mogen voordoen. Doch zij zijn allen tevergeefs, omdat het uitgangspunt van verlossing berust op liefde.

Tenslotte moeten wij erkennen, dat wij hebben gewerkt voor de spijze die vergaat. Onze daden, niet onze woorden getuigen van ons dat wij op dat voedsel meer vertrouwd hebben, dan op het Brood dat van de hemel nederdaalt, en dat zelfs in de verlatenheid van de woestijn.

Ons rest niets dan afstand te doen van onze schijnbare zelfgenoegzaamheid en van alle dingen die wij tot stand hebben gebracht ten koste van onze naaste. Afgebroken dient te worden wat wij opbouwden als zelfbescherming, zowel verstandelijk, moreel als stoffelijk.

Niets rest ons, dan deze donkerste ure der mislukking te helpen omzetten in een volkomen keerpunt (1) door niet langer aan de leiband te lopen van berekening, geweld en vrees. 

We dienen ons toe te vertrouwen (1) aan de leiding van Hem, ‘wandelende met Hem’, Wiens liefde boven onze bevatting en al ons denken uit gaat. Immers, Zijn hand leidt ons, in tegenstelling tot alle aardse leidslieden, tot de eeuwige vrede’.

(1) Opgemerkt AJ: We kunnen ons niet ‘half’ bekeren. Op het punt van Godsvertrouwen kunnen we niet halfslachtig zijn! Zie Jezus woorden in Matteüs 5 : 43-48.

* Boodschap aan de Franse protestanten die koningin Wilhelmina in 1919 meegaf  bij de herdenking van de 400e geboortedag van Gaspard de Coligny.
** Slot van de Pinkstertoespraak dertig jaar later op de radio (’s avonds om half acht) van koningin Wilhelmina op 9 juni 1949.

NB. Wilhelmina Helena Pauline Maria, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau en Hertogin van Mecklenburg, was van 23 november 1890 tot 4 september 1948 koningin der Nederlanden en regeerde onder de naam Wilhelmina. Zij trouwde met haar achterneef Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.

Bron citaten:  Ecclesia nr. 12 – juni 2020 – ‘Nog een woord van Wilhelmina‘ – door A.B. Goedhart (Leerbroek)

Bron afbeelding: Pinterest (Pin on Scripture)

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, wolk, buiten en water, de tekst 'IGLC GLC.US.COM BLESSED IS He WHOSE HELP IS THE GOD OF JACOB, WHOSE HOPE IS IN THE LORD HIS GOD, WHO MADE HEAVEN AND EARTH, THE SEA, AND ALL THAT IS IN THEM, WHO KEEPS FAITH FOREVER Tel Aviv-ISRAE PSALM 146:5-6 146:'
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s