Wij ‘hangen aan het Woord’…

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.‘ (Uit Johannes 1)

Het Woord dat leven is…

Bij dit citaat is het belangrijk om de voorafgaande verzen te lezen, vanaf Johannes 6 vers 48: ‘Ik ben het Brood des levens.* Dan is het beter te begrijpen, waarom Jezus aan Zijn discipelen vraagt: ‘Willen jullie ook niet weggaan?’ Op die manier wordt het antwoord van Petrus en de andere discipelen meteen ook duidelijker:

Waar zullen wij heengaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven; en wij hebben geloofd en erkend, dat U bent de Christus, de Zoon van de levende God’ (Johannes 6 : 68, weergave WA 1533).

(…) “Wij laten ons door niets en niemand wegvoeren van het enige Woord, dat de Heere Christus ons heeft geleerd. Dit Woord is leven en Geest. Als iemand ons iets anders wil aanpraten, dan luisteren we er niet naar. Want alle leringen worden hiermee verworpen, behalve deze: dat alleen Christus de woorden van het eeuwige leven spreekt. Alle andere woorden worden hier veroordeeld, opdat men alleen op deze enige Man, Christus, en op Zijn leer zal worden gewezen.

Daarom kan een Christen zeggen: ‘Hoe durven jullie, wolven, te beweren dat jullie de Heilige Geest hebben, en door ingeving van de Heilige Geest het Woord mogen veranderen, en dat men zich daaraan dan heeft te houden en het op jullie manier moet gehoorzamen?’ Willen jullie meer voortbrengen dan Christus Zelf heeft geleerd? En ook allerlei geboden en verboden instellen, en zeggen dat dit allemaal door ingeving van de Heilige Geest zo is verordend, en dat je de kerk daarin moet gehoorzamen?

Maar zó doet de christelijke kerk, zoals Petrus hier zegt: ‘Waar zullen wij heengaan?’ Wat zouden wij leren of horen? Ik weet niets dan U alleen, Heere. Ik weet van geen andere prediking, maar U alleen hebt de woorden van het eeuwige leven’ – deze prediking leeft en werkt, heeft merg en kracht, verlost uit de eeuwige dood, uit zonden en alle jammer. Zo houdt Petrus hier een bovenmate mooie preek. En wel, omdat hij in de eerste plaats alle leringen afschaft en opruimt die niet het Woord van Christus zijn.

Want wanneer wij over het eeuwige leven en de zaligheid handelen, dan laten Petrus, en verder allen die God vrezen, elke andere leer varen. Wij weten van geen leer of woord dan alleen wat deze enige Man, Christus, heeft geleerd en gesproken. Petrus zegt daarvan: ‘U hebt de woorden van het eeuwige leven, aan dát Woord wil ik hangen.’

Dat is wel bijzonder mooi gezegd: hij wil niet hangen aan de lichamelijke Persoon van Christus, maar aan Zijn Woord. Daar willen wij ook bij blijven, want deze woorden geven het eeuwige leven. Dat is goed gesproken. En zulke mensen die dat over Christus en Zijn Woord geloven zijn er nog steeds. En zij laten zich alleen aan Zijn Woord binden.”

*  “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” (uit Matteüs 4 : 1-11) en ‘Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.‘ (2 Timoteüs 3 : 16)

Maarten Luther: Wochenpredigten über Joh. 6 – 8. Am Sonnabend 13 Mai, 1531, vgl. WA 33, S. 307 ff

Bron: Aan- en afmelden: Bij voorkeur via e-mail: info@maartenluther-citaten.nl of via de homepage van http://www.maartenluther.com
Wilt u deze Luthercitaten a.u.b. ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden? Er zijn geen kosten aan verbonden als iemand deze wekelijkse citaten zelf ook graag wil ontvangen.

(…) 19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. * U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest. (Uit 2 Petrus 1)
* NB. Mozes was ook een profeet en de eerste 5 Bijbelboeken ‘staan op zijn naam’.

Bron afbeelding:  For You – WordPres-com

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s