Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’…

En het geschiedde, terwijl Jezus ergens in gebed was, dat een van de discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zei: ‘Heer, leer ons bidden.‘ (Lukas 11 : 1)

Geschreven voor/aan een goede vriend

Beste vriend: Ik zal je zo goed mogelijk vertellen wat ik persoonlijk doe wanneer ik bid. Moge onze lieve Heer het u en iedereen schenken om het beter te doen dan ik! Amen.

Ten eerste, als ik voel dat ik koud en vreugdeloos ben geworden bij het bidden vanwege andere bezigheden of gedachten (want het vlees en de duivel dwarsbomen en belemmeren altijd het gebed), neem ik mijn kleine psalter (Psalmboek), haast me naar mijn kamer of, wanneer het de dag en het uur ervoor is, naar de kerk, waar een gemeente vergaderd is, en, als de tijd het toelaat, zeg ik zachtjes voor mezelf en woord voor woord de tien geboden, de geloofsbelijdenis en, als ik tijd heb, enkele woorden van Christus of van Paulus, of sommige psalmen, precies zoals ook een kind het zou kunnen doen.

Het is een goede zaak om gebed de eerste zaak van de ochtend en de laatste van de avond te laten zijn. Bescherm uzelf zorgvuldig tegen die valse, misleidende ideeën die u vertellen: ‘Wacht even. Ik zal binnen een uur bidden; eerst moet ik dit of dat regelen.’ Zulke gedachten verleggen je aandacht voor gebed naar andere zaken die je geheel in beslag nemen, zodat je niet aan bidden toekomt die dag.

Het kan natuurlijk ook best gebeuren dat je vanwege bepaalde verantwoordelijkheden taken hebt die in een bepaalde situatie net zo goed of zelfs beter zijn dan bidden, vooral in noodsituaties kan dat zo zijn. Aan St. Jerome wordt het gezegde toegeschreven dat alles wat een gelovige doet gebed is en een spreuk zegt: Hij die getrouw werkt bidt tweemaal. Dit kan zó worden gezegd omdat een gelovige God vreest en eert in zijn werk en zich steeds in acht neemt om niemand kwaad te doen door hem of haar te bestelen, te bedriegen of te belasteren. Die instelling en zulke gedachten voortkomend uit geloof transformeren ongetwijfeld zijn werk tot gebed en tot een lofoffer.

Anderzijds is het ook waar dat het werk van een ongelovige ronduit vloekt en dus vloekt degene die ongelovig werkt tweemaal. Terwijl hij zijn werk doet, houden zijn gedachten zich bezig met het negeren van God en het overtreden van zijn wet, en met bedenken hoe te profiteren van zijn naaste, van hem te stelen en hem te bedriegen en onder verdenking te stellen.
Wat kunnen zulke gedachten anders zijn dan voortdurend vloeken tegen God en mensen, wat iemands werk en inspanning tot een dubbele vloek maakt waarmee een mens zichzelf vervloekt. Uiteindelijk zal dan ook blijken dat ze niet meer zijn dan klungelaars en schooiers.

Bidden is dus een onophoudelijk en steeds voortdurend nodig werk waarom Christus in Lucas 11 zegt: Bid zonder ophouden, en dit omdat men onophoudelijk moet oppassen voor zonde en verkeerd handelen, iets wat men niet kan doen tenzij men God vreest en zijn geboden voortdurend  in hart en gedachten houdt, zoals Psalm 1 [: 1, 2] zegt: “Gezegend is hij die dag en nacht Zijn wet overdenkt.

Toch moeten we oppassen dat we de gewoonte van het echte/directe bidden tot God niet doorbreken en ons verbeelden dat (vooral toch) andere werken dan gebed nuttig en nodig zijn. Dan worden we uiteindelijk laks en lui, koel en lusteloos wat ons bidden betreft. De duivel die ons overvalt is niet lui of zorgeloos, en ons vlees is altijd weer tot zondigen bereid en is van en uit zichzelf niet geneigd tot gehoorzaamheid aan de Geest van de gebeden.

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 38, S. 358 ff (vertaling gebruikt: Luthers Works, American Edition, vol. 43, p. 193 ff)

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. (1 Tessalonicenzen 5 : 16-18)

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4 : 6-7)

Bron afbeelding:  Sue says…

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s