De Bijbel (Joods) leren lezen… (I)

(…) 20 Dit moet gij vooral weten, dat geen ​profetie​ der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want nooit is ​profetie​ voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de ​heilige​ Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. (Uit 2 Petrus 1)

‘Het hart van de Torah’

Citaat 1: Ds. Gijsbertsen (1) verbaast zich erover dat de kerk het boek Leviticus zo vaak geheel links laat liggen. Het boek is voor hem zelfs „het hart van de Torah.” Het probleem is echter dat de kerk de Levitische offers geïnterpreteerd heeft als de offers van de heidenen, die hun goden gunstig moesten stemmen.

Het is volgens ds. Gijsbertsen in feite blasfemie als we zo met God omgaan. „Het gaat in de offers om heiliging en toewijding aan God. De offers getuigen juist van een innige relatie met God. Wie met God leeft, wil dat de relatie met Hem open en zuiver blijft. Je hebt Hem nooit verdriet willen doen, je bent Hem immers toegewijd.”

Zo zocht God ook niet Jezus’ dood als in een heidense offercultus. „Nee, het ging om Jezus’ leven als één en al toewijding aan de Heere God. Alleen in Christus, als de door God geschonken Messias van Israël en Redder van de wereld, zijn mensen vrij. Maar als Christus niets anders beminde dan Gods Woord, de Torah, dan willen christenen ook Zijn Bijbel zo lezen.”

Opgemerkt AJ: Het lijkt erop dat ds. Gijsbertsen o.a. de vroegere uitleggers dr. Karl Bähr (1801-1874) en dr. Friedrich  en Schleiermacher (1768-1834) wil volgen in hun uitleg van de Oud Testamentische offers.  In het boek ‘Leviticus‘ van ds. C. Vonk (1904-1993) wordt deze uitleg niet gevolgd. Hierna volgen een aantal citaten uit dit boek dat verscheen in de serie ‘De Voorzeide Leer‘.

Citaat 2: (…) Reeds tijdens zijn leven is Bähr (in zijn opvattingen over de offerdienst) niet onweersproken gebleven. De geduchtste tegenstander van Bährs uiteenzettingen over Israëls offers is zeker wel geweest J.H. Kurtz. Iemand die van 1809-1890 leefde. Reeds als kerkhistoricus niet onvermaard. Maar hij heeft zijn sporen vooral verdiend op het gebied van de verklaring van het OT. Van zijn talrijke geschriften dienaangaande noemen we hier alleen de grotere, namelijk “Das Mosaïsche Opfer” (1842) en “Der AT-liche Opferkultus nach seiner gesetzlichen Begründung und Anwendung” (1862).

Ds. Vonk schrijft even later: Wij voelen ons bij het debat tussen Bähr en Kurtz onmiddellijk geïnteresseerd. Wij voelen immers, dat het hierin ging om de dood van Christus. Immers de Schrift is één en het Evangelie is één. Wanneer er volgens het OT, bepaald dan volgens de Thora, geen sprake was van een symbolisch plaatsvervangend lijden en sterven van het offerdier voor de offeraar, dan is er volgens het NT ook geen sprake van een reëel lijden en sterven van het offerlam Jezus Christus geweest.

Wanneer wij straks het geding tussen Bähr en Kurtz met gespannen aandacht gaan volgen, doen we het niet om sportieve, zij het ook denksportieve, redenen, omdat we het schouwspel wel boeiend vinden, dat zich aan ons vertoont, wanneer het knap geschreven werk van de ene geleerde onder handen genomen wordt in niet minder leerzame geschriften van de ander.

Wat ons boeit is ons eigen belang bij de waarheid van het Evangelie zoals het ons van jongsaf verkondigd is: geen vrede met God dan door de dood van Zijn Zoon.

(Wordt vervolgd!)

lees ook:  De Bijbel Joods leren lezen…(II) en (Slot)

(1) De Bijbel komt van a tot z uit Joodse bron, vindt ds. Bart Gijsbertsen. „Toch is in de kerk als geheel, wereldwijd, weinig te merken van een bekering van een Israël-loze Bijbeluitleg.” Dat stelt ds. Bart Gijsbertsen in zijn boek ”Van zilveren sporen. Een gang door het synagogale jaar met een oor naar de kerk” (uitg. Van Warven, Kampen). Met de verschijning van dit boek rondt de auteur een drieluik af, voorafgegaan door ”Een heidense uitdaging” (2015) en ”Luisteren bij maanlicht” (2019).

Bron citaat 1:  RD Kerk & religie – ‘Ds. Bart Gijsbertsen: Kerk legt de Bijbel nog steeds a-Joods uit’ door Klaas van der Zwaag

Bron citaat 2:  ‘De Voorzeide Leer – deel 1b – Leviticus §20 De Offerthora‘ door ds C. Vonk (1904-1993)

Bron afbeelding: Heartlight

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s