Sterke God… (slot)

“De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is, dat wij zo’n Hogepriester hebben, Die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen, een Bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een mens” (Hebreeën 8 : 1-2).

Middelaar…

Mogen we dan niet zeggen dat de Messias de sterke God is? Is Hij niet de machtige en overwinnende Held Die alles in Zichzelf is wat wij van Hem gezegd hebben? O, sterke Middelaar! Hoewel Hij een Middelaar was, toch kon en mocht Hij niet minder zijn dan een sterke God.

Om de Kerk te verlossen, was er een Borg en Hogepriester nodig, Die het vermogen had Zijn leven af te leggen en het weer aan te nemen. Er was een Middelaar nodig Die zoveel kracht en zo’n verheven positie moest hebben, dat de Vader in Zijn offer een behagen had en tevredengesteld was.

Hij moest Zijn vijanden aan Zijn macht onderwerpen en Zijn volk uit hun geweld verlossen. Daarom moest Hij almachtig zijn. Samengevat: God moet met Zijn vijanden verzoend worden. Er moet ten volle aan Zijn gerechtigheid worden voldaan en Zijn barmhartigheid moet op de heerlijkste wijze getoond worden.

De zondaar moet zalig gemaakt worden, erfgenamen van de hel moeten burgers van de hemel worden en voor mensen die de dood en het oordeel verdiend hebben, moet het leven verdiend en toegepast worden. Wat een ongelooflijk werk!

Moet Hij dan niet een sterke God zijn om dit te kunnen volbrengen? Het is dan ook terecht dat de profeet de Messias de Naam van sterke God geeft.

Zie evt. ook:  Sterke God… (I) – Gekruisigd en Sterke God… (II) – Verdrukking en Sterke God… (III) – Gewillig

Bron tekst:  “Klamp u vast aan de sterke God” preek van Wilhelmus Everdijk (1653-1729) verschenen als uitgave in de Reveilserie van de stichting “Smytegelt-fonds”.

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d’ aard’ in ’t rond verheugt.
(Psalm 98 vers 1, OB)

Bron afbeelding:  SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s