Sterke God… (I)

En men noemt Zijn Naam sterke God, …
(Uit/naar Jesaja 9 : 5)

Gekruisigd…

(…) Hij is de sterke God Die het geestelijke leven in hen niet alleen bewaart, maar het in hen ook doet groeien en sterker maakt. De genade die de gelovigen bezitten, namelijk hun kennis, hun geloof en hun heiligheid, is vaak zwak en bestreden. In hun kennis zijn er nog zoveel onbeantwoorde vragen en het geloof moet vaak worstelen met ongeloof. Op hen is van toepassing wat de Zaligmaker zei tegen Zijn discipelen: ‘O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben’ (Lukas 24 : 25).

Ze zijn in hun heiligmaking vaak nog zo besmet met de invloeden van hun vlees en hun geest. Alles is in de meest gunstige omstandigheden slechts ten dele en een klein begin van de zaak. De Messias is geheel hun Sterkte, als ze een goddelijke groei mogen kennen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Zonder Hem kunnen ze niets doen, maar met Hem zijn ze tot alles in staat. Hij is niet alleen hun licht, hun heil, hun leven, maar Hij is ook hun levenskracht.

Als Hij het geestelijke leven in hen heeft gewerkt, bewaart en onderhoudt Hij het. Hij geeft het door Zijn geestelijke werkzaamheid nieuwe kracht, waardoor het sterk wordt in de Heere. Hij is hun sterke God als ze tegen hun zonden moeten strijden. Sommige christenen hebben een boezemzonde, een Delila, een diepgewortelde zondige begeerte. Dit kan hoogmoed zijn, of drift, verlangen naar de rijkdommen van deze aarde, wereldsgezindheid, en zo meer.

Dit zijn zonden die hun veel last bezorgen en die in de dienst van God erg hinderlijk zijn. Als zij het goede willen doen, worden ze door de zonde omringd. Ja, ze doen dikwijls dingen die ze niet willen doen, omdat ze vleselijk zijn en verkocht onder de kracht van hun verdorvenheid.

Het is voor een gelovige uiterst verdrietig om deze afgoden te dienen. Ze nemen de kleur en de vreugde van hun leven weg. Ze staan soms de vrijmoedigheid in de weg om tot de troon van God te naderen. Ze houden hem op een afstand van God zoals de tollenaar die van verre stond. Hun strijden, hun bidden en hun treuren zijn niet in staat om de nog overgebleven vijanden te verdrijven. Als de gelovige op zichzelf ziet, moet hij met de heilige Paulus uitroepen: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?’ (Romeinen 7 : 24).

De Heere Jezus helpt hen als de sterke God te strijden tegen de zonde. Eenmaal heeft Hij de zonde overwonnen aan het kruis. Elke dag is Hij hun Sterkte, waardoor ze hun strijd tegen de zonde kunnen voortzetten. Hij laat hen door Zijn Geest hun vleselijke gezindheid beter zien. Ze zullen meer van hun zondigheid gaan walgen, deze meer verafschuwen en ertegen strijden.

Maar Hij geeft ook dat ze meer daartegen bidden en naar de fontein van het bloed van Jezus vluchten om daarin gewassen te worden. Hij is hun geestelijke Hoofd en door de vereniging met Hem geeft Hij hun dat Zijn Geest zo krachtig in hen werkt dat hun vleselijke verlangens en neigingen meer en meer worden gekruisigd … (1).

(Wordt vervolgd)

Zie ook:  Sterke God… (II) – Verdrukking en Sterke God… (III) – Gewillig

Bron tekst:  “Klamp u vast aan de sterke God” preek van Wilhelmus Everdijk (1653-1729) verschenen als uitgave in de Reveilserie van de stichting “Smytegelt-fonds”.

(1) (…) 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de ​zonde​ zijn kracht ontnomen zou worden en wij niet meer als ​slaaf​ de ​zonde​ zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de ​zonde. (Uit Romeinen 6)

Bron afbeelding:  Bible Verse of the Day and Christmas Ideas

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s