‘Steeds weer ‘zonder schroom binnengaan’…

Uit Hem bent ook u in Christus Jezus, Die voor ons door God gemaakt is tot Wijsheid, en tot Gerechtigheid, en tot Heiliging en tot Verlossing.‘ (Uit 1 Korintiërs 1 vers 30)

Geciteerd: Verdriet en rouw kent ds. J. Joppe uit ondervinding, maar hij weet ook van troost in het lijden. Met zijn jongste boekje wil de hersteld hervormde predikant uit Barneveld lezers die door verliezen zijn getroffen, steun bieden. „Er is plaats bij God, tot Wie we mogen komen met al onze vragen.”

Opgemerkt vooraf: Ja, goed om van te horen (lezen) en goed de moeite die deze predikant genomen heeft (door het schrijven van boekjes) om Gods Woord te helpen lezen en toe te passen.

Geciteerd: Een kind is een broos bezit. Het kan vandaag nog kerngezond zijn en morgen ernstig ziek worden. Bij dat gebed is het genadeverbond een krachtige pleitgrond.
Bent u anders over het verbond en de doop gaan denken? „Dat kan ik niet zeggen. Het heeft mijn denken erover wel verdiept. Met onze belijdenis ben ik ervan overtuigd dat gelovige ouders op grond van Gods genadeverbond niet hoeven te twijfelen aan het behoud van jonggestorven kinderen.

Opgemerkt 1: Helaas geeft ‘onze belijdenis’ met die woorden wel de indruk dat we wel reden hebben om te twijfelen over het behoud van onze kinderen die niet vroeg gestorven zijn.

Opgemerkt 2: Ook de woorden ‘het genadeverbond is een krachtige pleitgrond’ vind ik niet Bijbels. (1) Wij hebben een levende Pleitbezorger in de hemel en dat mogen juist ook onze kinderen – niet alleen hun ouders! – vast en zeker weten op grond van hun doop.

Opgemerkt 3: Het is juist al dat grond geven aan twijfel bij gelovige ouders en hun kinderen dat gerekend moet worden tot ongeloof! Dus ouders mogen zichzelf het wel heel kwalijk nemen als zij hun kinderen die twijfel bijbrengen en hun kinderen daar dan vroom bij laten horen dat ze wel dagelijks voor hen pleiten bij God op grond van het theologische begrip ‘genadeverbond’…

Opgemerkt slot: Laten we onszelf en onze kinderen maar steeds voorhouden dat bij God alle beloften ‘ja en amen’ zijn in en door onze Heer Jezus Christus. En ook dat Gods gedachten en wegen hoger zijn dan onze wegen, zodat we onszelf en onze kinderen wel altijd weer ernstig laten waarschuwen door Gods Woord (2), maar onder alles vasthouden aan dat ‘ja en amen’ van Gods beloften, die aan ons bevestigd zijn met en door onze doop.

(1) De vraag is: Beseffen (geloven!) we te leven voor het aangezicht van onze levende Drie-enig God, dan mogen we ook zeker weten dat de doop ons niet toevallig is overkomen/bediend, maar door God gewild. Dan past het ons niet ook maar enige twijfel te hebben over de geldigheid van wat ons is toegezegd bij en door onze doop. Zelfs het beroep op: maar er zijn toch tweeërlei kinderen van het Verbond is toegeven aan ongeloof, tenminste wanneer we dat gaan toepassen op onszelf of op onze gedoopte kinderen of op onze gedoopte broeders en zusters en daarom (hardop of stilletjes) gaan twijfelen aan ons eigen behoud of dat van onze kinderen en/of dat van onze broeders en zusters.
(2) Lees hierbij m.n. de woorden in Hebreeën 10.

Leestip: ‘Vertroost elkaar met deze woorden – Dagboek over belofte en troost’ – De citaten/meditaties ‘Bevreesd en wankelmoedig’ (1-3 van 4 t/m 6 mei) en ‘Wat Sion zegt’ (1-3 van 7 t/m 9 mei) – Den Hertog uitgeverij.

Bron citaat: Barneveldse ds. J. Joppe ‘God weet van ons verdriet’ in Terdege (RD).

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met Zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een Hogepriester die dienstdoet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.‘ (Uit Hebreeën 10 de verzen 19-23)

Bron afbeelding: SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s