Belijdenis doen geen geloofsexamen… (met bijbehorend certifikaat/waarmerk)

Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus zijn jullie allen kinderen van God. Jullie allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebben jullie met Christus omkleed. (…) En omdat jullie Christus toebehoren, zijn jullie nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.‘ (Uit Galaten 3 uit de verzen 25-29)

Geciteerd: Maar het kan vooral door belijdenis doen geestelijk minder gewichtig te maken. Het is geen geloofsexamen. Gereformeerden benadrukken graag dat Gods keuze vooropstaat. Vandaar hun voorkeur voor de kinderdoop. Dat mag bij belijdenis doen ook wel meer doorklinken: mijn ja is het ja van een zondaar en een twijfelaar. Ook als ik het niet zeker weet, weet God het wel zeker.

Opgemerkt 1: Ja, maar laten we het bij doop en belijdenis doen aub niet hebben over de keuze van God voor jou/ons en daarna dan ook over de keuze van mij/ons voor God.
In het Evangelie dat ons en de a.s. dopeling(en) in de gemeente van Jezus Christus in de oren klinkt (en dat gebeurd ook wanneer er een pasgeborene wordt gedoopt!) is alles vast en waar van Gods kant: ‘Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.’ (Uit 2 Korintiërs 1 vers 20).
Het Evangelie komt altijd weer van één Kant naar ons toe, vast en zeker, als waarheid waaraan wij niet zullen twijfelen, maar die wij gelovig hebben te aanvaarden en te beamen.
Maar aan de kant van ons mensen (onze menselijke natuur waaraan wij sterven moeten, en wat ook wordt afgebeeld in de doop) is alles zwak en onvast, waarom Paulus ons voorhoudt om met hem te belijden: ‘Niet dat ik meen (pretendeer) dat ik het al gegrepen heb of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.‘ (Filippenzen 3 de verzen 12-14)

Opgemerkt 2: In de laatste hoofdstukken (10-13) van de brief aan de Hebreeën wordt aandacht gegeven aan moeiten die ons de vastheid van ons geloof kunnen benemen na ‘de eerste liefde’, maar dan worden we aangespoord om onze onbeschroomdheid niet te verliezen en dat mee door elkaar te blijven aansporen lief te hebben en goed te doen en niet weg te blijven uit de samenkomsten van de gemeente, maar die gebruiken om daar bemoedigd te worden en elkaar te bemoedigen alleen al door daar ook aanwezig te zijn. (Zie Hebreeën 10 : 19-39)

* Een certificaat is een schriftelijke verklaring, doorgaans, maar niet altijd, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, mens, dienst of product. (…) Het afgeven van een certificaat wordt meestal voorafgegaan door een controlehandeling zoals een inspectie, audit of een andere vorm van verificatie. (Bron Wikipedia)

Bron citaat: ND Geloof & kerk – ‘Belijdenis doen – dat zou sneller, laagdrempeliger en geestelijk minder gewichtig moeten worden’ – door Dick Schinkelshoek

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.’ (Uit Romeinen 10 de verzen 9-10)

Bron afbeelding: King James Bible

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s