Wie gunnen wij Gods wraak?

We kennen immers Degene Die gezegd heeft: “Het is aan Mij om te wreken, Ik zal vergelden,” en ook: “De Heer zal oordelen over Zijn volk.” Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!‘ (Uit Hebreeën 10 de verzen 30-31)

Geciteerd 1: ‘Jezus’ komst zwakt Gods oordeel niet af, maar maakt het juist intensiever. Gods wraak wordt persoonlijk in Jezus. De vraag die straks bij het oordeel op ons afkomt, is: wie zegt u dat Ik ben? Jezus heeft het kruis gedragen en spreekt mij daarop aan als ik het evangelie hoor: hoe sta je tegenover Mij?

Geciteerd 2: ‘Uiteindelijk krijgt het recht zijn beloop. God is groter dan het kwaad. In Openbaring 19 staat een lofzang op Gods wraak, omdat hij het kwaad verslaat. Het oordeel laat zien dat God heilig is en recht doet, dat Hij betrokken is bij de wereld en om ons geeft. Daarom is het vrolijk en mooi.’

Opgemerkt: Hoewel de uitspraken van deze theologische geschoolde predikant in dit artikel van het ND toch wat anders klinken dan ik gisteren in het artikel van het RD las, kan ik met zulke woorden als ‘Gods wraak is vrolijk en mooi’ niets beginnen. Gods wraak is te vrezen en/want er staat ook nog geschreven ‘vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God’. Dat alles is geschreven opdat de gelovigen het ter harte nemen en waar nodig zich bekeren. Want de liefde van God de Vader – zoals ten volle geopenbaard in en door onze Heer Jezus Christus hier op aarde – laat/staat ons, Zijn kinderen, niet toe om daarmee een loopje te nemen. Toch kunnen we uit het levende Woord van God begrijpen dat God in Zijn spreken – tot ons en met ons – met ons meegaat in de tijd. Zijn Woord is een voortdurende onderwijzing op onze levensweg en ook Zijn gang door de wereldgeschiedenis is een voortdurend onderwijs. Wij mensen wilden en willen net als God zijn en we hebben niet beseft wat het kwaad willen kennen en dan toch als mensen het goede kiezen zou inhouden voor deze wereld waarop God ons een plaats gaf. Daarom zullen we als Gods kinderen, als door Hem reeds geredde mensen, niet hoogmoedig neerzien op goddelozen, die mee een plaats hebben in deze wereldgeschiedenis en het onderwijs dat God ons mensen daarmee geven wil. Zelfs een mens als Hitler zullen we de eeuwige straf niet gunnen en ik weet zeker dat Dietrich Bonhoeffer aan het eind van zijn leven Hitler niet meer het mes of een pistool op de borst had gezet, maar had gebeden voor Zijn (eeuwig) behoud. Want Christus heeft toch niet voor niets die eeuwige straf van ons weggenomen, want zo’n straf kan een mens als schepsel niet dragen.

NB. En die voorstelling van zaken dat onze Heer bij het laatste oordeel nu toch wel eens even horen/weten wil wat wij van Hem denken is door en door onBijbels. Hij Die onze harten vormt en doorgrondt, Die gaat dan niet nog eens even triomfantelijk aan ons vragen wat we dan nog en of we dan nog wat te zeggen hebben (misschien).

Zie ook deze voorgaande blog: ‘Over Gods wraak gedacht en gesproken…

Bron citaat: ND Geloof & kerk – ‘Wie is de wrekende God van het Nieuwe Testament? ‘Gods wraak is vrolijk en mooi’’ – door Bas Meeuwen

Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot eeuwig leven leiden, dankzij Jezus Christus onze Heer. Betekent dit nu dat we moeten (kunnen) blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval!‘ (Uit Romeinen 5 vers 21 en 6 uit de verzen 1-2)

Bron afbeelding: DeviantArt

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s