Veilig voor alle dwaalleer?

Maar Hij is om onze misdaden verwond, en om onze zonden geslagen.’
(Uit Jesaja 53 het 5e vers)

Geciteerd 1: Toen iemand Gandhi vroeg: Bent u niet gewoon een christen? antwoordde hij: Ik ben een christen, een moslim, een hindoe, een jood en een boeddhist. Hij had, denk ik, gelijk. Goed beschouwd stemmen de grote wereldreligies op belangrijke punten sterk met elkaar overeen.
Ooit vroeg men mij in Stuttgart, op een oecumenische gesprekskring, een lezing te houden over Boeddha. Ik heb me toen eerst een week in het thema verdiept. Toen ik in die lezing uiteenzette wat volgens het boeddhisme het nirwana is, dat daarin geen hoogte en geen diepte is, geen leven en geen dood, en dat alles wat wij hier voor zeker houden daar niet bestaat of in zijn tegendeel verkeert, reageerden een katholieke en een evangelische voorganger: „Meneer Schneider, alles wat u over het nirwana zei, precies zo zagen de grote christelijke mystici, zoals Nicolaas van Cusa en Meester Eckhart, God. Die is met onze menselijke maatstaven niet te doorgronden.”

Geciteerd 2: Toen een docent in Womrath eens zei dat je de spijziging van de 5000, zoals beschreven in de Bijbel, zo moest lezen dat het er in die geschiedenis eigenlijk om gaat dat je de líéfde eindeloos kunt delen, was hij daar ontzet over. Mijn vader zei: Het staat er gewoon, het was brood.

Geciteerd 3: Niet het minste van alle menselijke werken draagt bij tot rechtvaardiging en vergeving van zonden, hoe goed en schitterend ze ook schijnen te zijn. Er is echter geen religie in de hele wereld die deze lering van de rechtvaardiging toestaat, en wijzelf, een ieder voor zich, geloven het slechts met moeite, hoewel we het openlijk prediken.
Daarom moeten we deze Schriftplaats (Jesaja 53) nog nauwkeuriger leren kennen, omdat deze als het ware de grondslag is waarop het hele Nieuwe Testament of Evangelie rust, en die ons van alle religies onderscheidt. Want alleen de christenen geloven deze Schriftplaats, en zijn rechtvaardig voor God, niet omdat zijzelf goede werken doen of hebben gedaan, maar omdat ze de werken van een Ander aangrijpen, namelijk het lijden en sterven van Christus.
Wie nu dit artikel van het lijden en sterven van Christus om onze zonden gelooft, die is veilig voor alle dwaalleringen, en ongetwijfeld zal in hem of haar de heilige Geest zijn, want zonder de heilige Geest kan dit niet echt geleerd of geloofd worden. Allen die van dit artikel afgevallen zijn, die zijn aan alle wind van leer overgegeven, zoals Paulus ons waarschuwt in zijn brief aan de Efeziërs (4 vers 14).

>> Leestips: Jesaja 53 en Efeziërs 4.

Opgemerkt: Het gaat hier dus over waar we onze geloofszekerheid op gronden en dat is niet op onze werken, maar op wat Gods Woord ons leert. En wanneer we ons vertrouwen dáár aan geven, dan zal dat ook ons doen en laten jegens onze medemensen bepalen. Alhoewel onze Heer (en later de apostelen) met Goddelijk gezag liet(en) horen en blijken dat deze leer ‘naar de Schriften’ is (naar Mozes en de profeten) (1), wilden de Farizeeën en Schriftgeleerden Zijn leer niet aannemen en geloven, want die leer zou volgens hen de zondaars alleen maar in de kaart spelen. (2) En is het vandaag in de kerken veel anders? Misschien wordt Christus’ leer wel beleden en verkondigd met woorden, maar of het dan ook in praktijk gebracht wordt? Het is helaas mijn ervaring van niet!
(1) Zie Johannes 5 : 39-47 en o.a. ook Handelingen 17 : 1-5 en 19 : 8-20.
(2) Zie hierbij ook Zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus.

> Zie ook deze blog: ‘Over de (over)macht van het geweten…

Bron citaten 1-2: RD Mens & samenleving – ‘Het gesprek: Vader van Karl Adolf Schneider (88) werd in Buchenwald bruut vermoord’ – door Addy de Jong
Bron citaat 3: ‘Vertroost elkaar met deze woorden…’ – Citaat/meditatie 1 april – Den Hertog uitgeverij (Houten)

Zo zal nu door de Kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in Wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem.’ (Uit Efeziërs 3 de verzen 10-12)

Bron afbeelding: Knowing Jesus

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s