Over homogenezing gesproken…

Dit is de drinkbeker, het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt.
(Uit Lukas 22 vers 20)

Geciteerd: Zij die hun zwakheid voelen en er graag van verlost zouden worden en naar hulp verlangen (1), moeten het sacrament niet anders beschouwen en gebruiken dan als een kostbaar tegengif tegen het vergif dat ze in zich hebben. Want in het Avondmaal zul je uit de mond van Christus niet alleen vergeving van al je zonden ontvangen, maar ook genade van God; daarbij de heilige Geest met al Zijn gaven; bescherming en kracht tegen zonde, dood, duivel en alle ongeluk. In deze woorden van onze Heer heb je dus van Godswege zowel het gebod als de belofte van onze Heer.
Bovendien moest je eigen nood die je op de hals ligt (2), je als vanzelf al daarheen drijven. Vandaar dit gebieden, lokken en beloven! Want Hij zegt zelf in Matteüs 9 vers 12: ‘Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn.’ (3) Dat wil zeggen: allen die vermoeid en beladen zijn met zonde, vrees voor de dood, aanvechtingen van het vlees en de duivel. Ben je nu beladen en voel je je eigen zwakheid, kom dan met een vrolijk hart en laat je verkwikken, troosten en versterken. Want als je wilt wachten tot je dit alles kwijt bent en rein en waardig tot het Avondmaal kunt komen, dan moet je voor eeuwig wegblijven. Want dan velt Hij het oordeel en zegt: Ben je al rein en vroom, dan heb je Mij niet nodig, en ik heb jou niet nodig. (4) Daarom worden alleen zij onwaardig geacht die hun gebreken niet voelen en die geen zondaars willen zijn.

Opgemerkt: Onze Heer vierde het Avondmaal met al zijn discipelen terwijl hij wist dat één van hen Hem verraden zou en dat alle anderen van Hem zouden wegvluchten en zelfs ook verloochenen. Maar Hij heeft voor hen gebeden. Aan deze viering van het Avondmaal ging ook niet zonder reden de voetwassing door onze Heer Zelf vooraf. Hijzelf reinigde hen eerst en gaf hen daar geen gelegenheid zichzelf (of elkaar en/of onze Heer) eerst de voeten te wassen voor ze aangingen.

>> Leestip: 1 Korintiërs 11 : 17-34 (kerntekst vers 26) (5)

(1) En welke gelovige weet niet van zijn eigen zwakheid en zondigheid waarvan we pas geheel verlost zullen worden en voor eeuwig van verlost zullen zijn bij de terugkomst van onze Heer. David heeft dat (ook met en voor ons) beleden in Psalm 51 en we weten van zijn latere leven dat hij ook toen nog weer te strijden had vanwege eigen zwakheid en zondige natuur – zie ook 1 Korintiërs 15 : 42-49.
(2) Matteüs 11 de verzen 28-29.
(3) Het is dus een ‘ziekenboeg’ daar aan de Avondmaalstafel.
(4) Zie Johannes 13 de verzen 8-11
(5) Wij verkondigen met en door het aangaan ootmoedig dat de dood van onze Heer ook nodig was voor mijn zonden en dat we ook nu weer reiniging nodig hebben en (mee daarom) verlangend uitzien naar de wederkomst van onze Heer.

Bron citaat: ‘Vertroost elkaar met deze woorden – Dagboek over belofte en troost’ – Citaat/meditatie van 11 maart – Den Hertog uitgeverij (Houten)

Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigen jullie de dood van de Heer, totdat Hij komt.‘ (Uit 1 Korintiërs 11 vers 26)

Bron afbeelding: Yahoo
Communion Bible verses and Scriptures to Inspire and Guide You.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s