Heilzame gedachten en woorden…

De een zal zeggen: “Ik hoor bij de HEER”, de ander zal Jakobs naam gebruiken, een derde schrijft op Zijn hand: ‘Van de HEER” en tooit zich met de naam van Israël.” (Uit Jesaja 44 vers 5)

Geciteerd 1: We moeten af van het idee als zouden kritiek op de vrije marktwerking en aandacht voor het milieu en voor gerechtigheid een soort evangelie en monopolie van de ”linkse kerk” zijn. Met dat vertekende beeld, dat het bij velen nog steeds goed doet, diskwalificeren orthodoxe christenen zichzelf. Het is in feite onverenigbaar met onze hoge, heilige roeping om als mens Gods te leven. Oog en hart hebben voor het kwetsbare, bedreigde en geschonden leven, vanuit de liefde tot God en de werken van Zijn handen, is fundamenteel voor Bijbelgetrouwe christenen. Zij willen in Gods kracht pal staan voor wat er Bijbels gezien echt toe doet. Zo mogen we de overheid erop aanspreken om schild voor de zwakken te zijn, terwijl wij dat zelf ook in praktijk proberen te brengen.
De echte vooruitgang ligt immers voor een christenmens in het steeds weer teruggaan naar de bron. De basis van alle leven is door de Schepper en Verlosser gelegd. Dan willen we graag dicht bij Zijn bedoeling met de kosmos blijven. Dat verdraagt zich niet met kortzichtig egoïsme, hebzucht en onrecht. Dat vraagt om voortgaande bekering.

Geciteerd 2: In de ballingschap kregen potten en pannen een merkteken. Behoort aan de koning van Babel. Slaven, ook de voormalige bewoners van Jeruzalem, kregen vaak zo’n merkteken ingekerfd Maar als je naar de belofte van God luistert, ontvang je nieuw leven, een nieuwe identiteit. Je bent van de Heer! Dat bepaalt wie je ten diepste bent. God geeft je een nieuwe naam. Als je het dreigt te vergeten, schrijf het dan maar op je hand: Ik ben van de Heer! (2)

(1) Wij denken hierbij ook aan WO II en de werkkampen en concentratiekampen als Auschwitz, etc.
(2) Wij zullen hierbij dan toch allereerst denken aan het merkteken van onze Doop dat wij ontvingen in opdracht van onze Heer Zelf! Daarom kunnen we ook onze gedoopte kinderen leren om gelovig en (dus) van harte in te stemmen met het belijden van Zondag 1 van de HC: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf (of van een ander!), maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost.

Opgemerkt: Dat is nogal wat: ‘uit alle heerschappij van de duivel verlost’! Dat is een geloofsbelijdenis en dus een zekerheid over dingen die we nog niet met mensenogen kunnen (laten) zien, maar die met de ogen van het geloof wel degelijk gezien kunnen worden. Gods Woord wil ons daarvoor steeds weer de ogen openen en open houden. En dan zullen de gelovigen die dit (mogen) ‘zien’ er ook naar hebben te leven!

> Leestips: Dagopeningen van 22 en 23 februari in ‘Dag in dag uit 2023’ en ‘Vertroost elkaar met deze woorden’.

Zie ook: ‘Wat (of wie) bij de mensen in hoog aanzien staat…

Bron citaat 1: RD Opinie – ‘Echte vooruitgang ligt in steeds teruggaan naar de bron’ – door Dr. T.M. Hofman*
Bron citaat 2: ‘Dag in dag uit 2023’ – Meditatie 23 februari – Leger des Heils | Ark Media

* De auteur is emeritus hoogleraar Nieuwe Testament aan de TUA. Weerwoord gaat in op vragen die in deze tijd op christenen afkomen.

Leg je leven in de (voor jou doorboorde) handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgen licht, de gerechtigheid zal stralen als de middagzon.’ (Uit Psalm 37 de verzen 5-6)

Bron afbeelding: Heartlight Gallery

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s