Deed Paulus iets heel nieuws?

Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint in Uw rechtsgedingen.’ (Uit Romeinen 3 uit vers 4)

Geciteerd 1: ‘Ik was altijd al in gesprek met mensen buiten de kerk. Ik stel graag kritische vragen en wil weten hoe dingen in elkaar zitten. De belangrijkste geloofsvraag was voor mij: wat is nu de relevantie van de oude verhalen die in de Bijbel staan?’ In haar onderzoek wilde ze voorbij de tegenstelling tussen geloven en weten. ‘Geloof is in het Nieuwe Testament zoveel meer dan een keuze waardoor je gered bent.’

Geciteerd 2: ‘Vijfhonderd van de zeshonderd pagina’s in mijn proefschrift gaan over hoe Paulus’ gebruik van pistis aansluit bij denkers in zijn eigen tijd.’ Maar Sierksma laat ook zien dat Paulus iets heel nieuws doet. ‘Paulus maakt van pistis een centraal begrip dat hij voortdurend op Christus betrekt. Er waren destijds veel goden, maar voor Paulus gaat het om loyaliteit aan één iemand: God. Hij maakt het dus exclusiever, maar tegelijk universeel: de pistis-verhouding tot God is er voor alle volken. Daarom zet Paulus het ook tegenover ‘de wet’. Pistis gaat voorbij wat de wet kan doen, want wetten zijn verschillend voor alle volken.’

Opgemerkt 1: Al vanaf het eerste mensenpaar is geloven: God geloven (vertrouwen) op Zijn Woord. God voor waarachtig houden. Het is ook het sleutelwoord voor de vertrouwelijke omgang met God. En die vertrouwelijke omgang verloor de mens door ongeloof (niet door ‘wetsovertreding’, die was het gevolg daarvan). God nam het de mens ‘hoogst kwalijk’ dat ze geloof gehecht hadden aan de woorden van de boze, de aartsleugenaar en Hem hadden verworpen als een betrouwbaar God. En moest God nu gaan bewijzen dat Hij wel een betrouwbaar God is? God bleef betrouwbaar, maar het eerste mensenpaar die ondervonden wel onmiddellijk de gevolgen van hun ongeloof.
Maar God heeft dit eerste mensenpaar en de mensheid direct al in Christus genadig willen aanzien en daarom Adam en Eva de weg van verlossing voorzegd. Als er iets duidelijk wordt uit het boek Genesis, dan is het wel dat de mensheid zichzelf niet redden kan en niet op eigen kracht weet te onderscheiden tussen goed en kwaad – wat ze in het paradijs ook niet konden en waarvoor God hen gewaarschuwd had. Toch heeft God pas na de zondvloed – en zelfs nog weer heel wat eeuwen daarna – Zijn Tora (wet/wetten en onderwijzing) gegeven aan het volk Israël. Hij gaf die trouwens niet aan andere volken: ‘Die moesten Zijn getuigenissen en Zijn verbondsgeheimen missen‘ (zie Psalm 147 en ook Efeziërs 2)

Opgemerkt 2: Het kan niet ander of Paulus bedoelt met geloof hetzelfde als wat het OT ons over geloof zegt: Abraham geloofde God en dát werd hem tot gerechtigheid gerekend.

Geciteerd 3: ‘Ik vond het altijd moeilijk dat er binnen het geloof weinig ruimte was voor vragen en twijfel’, vertelt de theologe. ‘Dat werd vaak als iets gezien dat tegenover het geloof stond. Ik kom niet uit bevindelijke hoek, maar ik dacht wel: er hangt nogal wat vanaf als het allemaal moet komen van de zekerheid van jouw geloofsovertuigingen.’

Opgemerkt 3: Paulus zegt dat wij gered worden door het geloof van Christus. Alleen Hij heeft van het begin tot het eind van zijn leven hier op aarde Zijn hemelse Vader een volkomen vertrouwen gegeven en daardoor ook geen zonde begaan. Op Hem rustte Gods Geest (al) ten volle. En daarom is Hem een Naam boven alle naam geschonken – zie Kolossenzen 1 de verzen 12-23 dat afsluit met de woorden: ‘Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het Evangelie brengt, het Evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Opgemerkt slot: De zekerheid van ons geloof is een gave van God, die gewerkt wordt door de heilige Geest. God wil dat wij – heel gewoon – trouw de middelen gebruiken die Hij ons daartoe geschonken heeft: De bediening van Zijn Woord (in de gemeente en in onze huizen) en de Sacramenten Doop en Avondmaal en het gebed en de aanbidding (zoals dat o.a. gebeurd door het zingen van Psalmen en geestelijke liederen).

Bron citaten: ND Geloof & kerk – ‘Theologe Suzan Sierksma zocht uit wat geloof is in de Bijbel. “Paulus doet iets heel nieuws”‘

Bron afbeelding: Knowing Jesus

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s