‘Zij is niet in de hemel’ – ‘Hoort naar Hem!’

De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen – of: verklaren (1). Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met je spreekt.‘ (Uit Johannes 4 vers 25-26)

‘En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: “Zeg niet bij jezelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?” – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? Of: “Wie zal afdalen naar de onderwereld?” – en dat betekent: Christus bij de doden vandaan naar boven brengen? Maar vervolgens zegt Mozes: “Het woord is dicht bij jullie, in jullie mond en in jullie hart” – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij jullie. Als jullie mond belijdt dat Jezus de Heer is en jullie hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zullen jullie worden gered. Want de Schrift zegt: “Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.” Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft Zijn gaven aan allen die Hem aanroepen, want er staat: “Ieder die de Naam van de Heer aanroept zal worden gered.”‘ (…) ‘Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.’ (Uit Romeinen 10 de verzen 6-13 en vers 17)

Geciteerd 1: Van de filosofen die ik heb bestudeerd, heeft vooral de Frans-joodse filosoof Levinas veel invloed op me gehad. In het christendom wordt vaak benadrukt dat we ‘als een kind’ moeten worden. Dat heeft mooie kanten, denk aan de verwondering van een kind. Maar het is ook een onmogelijke opgave, die kan uitlopen op een ‘volgen zonder vragen’. Levinas legt meer nadruk op religie als vorming tot volwassenheid.

Geciteerd 2:Zij is niet in de hemel’ (een citaat uit Deuteronomium). Wat betekent het? Het blijkt te gaan over de Tora: ooit was die in de hemel, maar nu is ze op aarde, gegeven aan de mensen. Mensen moeten er dus samen uit zien te komen, ze moeten volwassen worden, ook als het over de juiste betekenis van de Schrift gaat.*
* Tenminste, dat was de conclusie en opvatting van een aantal rabbijnen en blijkbaar ook die van Renée van Riessen?

Opgemerkt 1: Waarom zette onze Heer een kind tot voorbeeld midden tussen de discipelen? Omdat kinderen nog geen eigen verhaal/verhalen hebben te vertellen en beseffen dat ze het moeten hebben van luisteren en opletten. Kinderen geven hun vertrouwen aan hun ouders en ouderen en zó zullen gelovige kinderen van God hun vertrouwen geven aan God door altijd weer goed te luisteren naar Zijn Woord. Dat houdt de gelovigen – als het goed is – naast en bij elkaar, dus zonder zelfverheffing: In Christus gemeente zal de een de ander uitnemender achten dan zichzelf. Als dat ergens duidelijk aan de orde komt en ons voorgehouden wordt door onze Heer dan is dat wel in Matteüs 18.
Maar hoe anders is dat (blijkbaar) onder rabbi’s en filosofen. Die willen eerst alles eerst zelf onderzoeken en niets op gezag van onze Heer aannemen. Dat is hun veel te ‘kinderlijk’.

Leestip: Matteüs 18 en Romeinen 10.

Geciteerd 2: Zelf ben ik in mijn leven en ook in geloofszaken niet in de eerste plaats op zoek naar houvast. Het begin van de Heidelbergse Catechismus over de ‘enige troost’ heb ik ooit wel uit mijn hoofd moeten leren, maar het riep weinig herkenning bij me op. Ik ervaar het anders: God kun je aantreffen in alle dingen van het leven en in alles wat je overkomt.

Opgemerkt 2: Filosofen en rabbi’s redden het/zich zelf wel, zo lijkt het althans…

(1) Leefde dat besef onder de Samaritaanse rabbi’s (nog) wel en onder de Joodse rabbi’s in Jeruzalem niet (meer)? Het lijkt er wel op, want ook een Farizeeër als Nikodemus was heel verbaasd dat Jezus hem de les ging lezen ipv een geleerde discussie met hem aan te gaan.

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb ik gezegd dat alles wat Hij jullie bekend zal maken van Mij heeft.‘ (Uit Johannes 16 de verzen 13-16)

‘De HEER is de kracht van Zijn volk,
een burcht van redding voor Zijn Gezalfde.
Redt het volk dat U toebehoort, zegen het,
wees zijn Herder en draag het voor eeuwig.
(Uit Psalm 28 de verzen 8-9)

Bron afbeelding: Verse of the Day

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s