Voor allen die tot moedeloosheid gebracht werden/worden…

Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars (toneelspelers!), jullie versperren de mensen (1) de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.‘ (Uit Matteüs 23 vers 13)

Geciteerd 1: Zoals gezegd, komen de aanvechtingen over de eeuwige verkiezing niet van God, maar van de duivel. Daarom moet u voortaan God aanroepen en om bewaring, bijstand en hulp tegen deze verleider bidden (2). Denk dan steeds zoveel aan de zaligheid als dat u nu denkt aan de verdoemenis (3). En troost u/jullie met Gods Woord, dat waar en eeuwig is (en terecht Evangelie genoemd wordt).

Geciteerd 2: Als u zozeer verstokt en helemaal gevoelloos zou zijn (4), en u/jullie de ogen niet meer zouden opheffen als een vertwijfeld en/of verhard mens – en al zouden uw/jullie oren hun gehoor verloren hebben en al waren ze stokdoof geworden, zodat u/jullie God de Vader in de hoge niet hoort roepen – dan heb ik u/jullie (net als de profeten en apostelen) nog wat te zeggen…

Geciteerd 3: U/jullie zult de Zoon, Die langs de weg staat waar iedereen voorbij moet gaan (ook de doven, de blinden en de verlamden) opmerken en zien. U zult Hem ook horen, ja nog veel luider horen roepen met een grote stem, als van een geweldige bazuin. Hoort Hem! (5) Wat roept Hij dan? Wat in Matteüs 11 (vers 28) zo heerlijk beschreven is: Kom, kom!Kom bij Mij allen die vermoeid en beladen bent!‘ (…) Hij of zij mag zijn wie hij/zij wil, al zou zo iemand behoren tot de allerergsten, de allervuilsten – hoeren, boeven, rovers, enzovoort – allen die vanwege hun zonden vermoeid en beladen zijn die moeten komen; Wereldvromen voelen zich hier niet thuis met de schone kleren die ze aanhebben…

Leestip: Lukas 14.

(1) Natuurlijk hadden deze ‘kerkleiders’ heus nog wel een ‘select gezelschap’ op het oog, die ze graag welkom heetten in hun kring en ruime toegang voorhielden – zie Matteüs 23 : 15)
(2) En dat dus ook wanneer ‘gewichtige’ mensen zich opwerpen als spreekbuis van de boze. U zult daarom ook alle van God gegeven middelen (blijvend!) hebben te gebruiken, dus: het bijwonen van de samenkomsten waar Gods Woord en Doop en Avondmaal bediend worden. Laat u/jullie de gang tot de Avondmaalstafel niet versperren. Gebeurd/lukt dat wel, dan is dát beslist een reden (één van de weinige) om naar een andere gemeente uit te zien en over te stappen.
(3) O.a. kan dat door gebruik te maken van een Bijbels dagboek bijvoorbeeld waaruit bovenstaande citaten afkomstig zijn: ‘Vertroost elkaar met deze woorden…’
(4) Vanwege de verkondiging in uw gemeente en/of het soort theologie dat daar wordt aangehangen en heerst.
(5) Zoals God de Vader gezegd heeft bij de verheerlijking op de berg – Zie Matteüs 17 en 2 Petrus 1 : 16-21.

En de heer zei tegen de slaaf: Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden.‘ (Uit Lukas 14 vers 23)

Bron citaten: ‘Vertroost elkaar met deze woorden – Dagbooek over het geloof’ – 14 en 15 februari – Den Hertog Uigeverij

Bron afbeelding: Jesus Walk

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s