‘Zoek je geluk in Hem’ – Succes ermee! (?)

Jullie zijn het zout van de aarde; (…) jullie zijn het licht van de wereld
(Onze Heer tot Zijn jongeren in Matteüs 5 vers 13)

Geciteerd 1: Wat zou u* tegen een jongere zeggen die zoveel mogelijk likes probeert te krijgen? „Ik zou het gesprek met zo’n jongere aangaan: „Waar ben je naar op zoek?” Likes ontvang je nooit genoeg. Ook van geld heb je nooit genoeg. Alleen als God je doel is, komt alles op de juiste plaats te staan. Vind je het geluk in Hem?”

Opgemerkt: Of zullen we gedoopte jongeren – van jongs af aan! – voorhouden dat een liefdevolle en alwijze God en Vader, Die Zijn Liefde ten volle geopenbaard heeft in Zijn Zoon Jezus Christus, hen geven zal wat Hij hier nodig vindt voor hun behoud. Dat vraagt direct al geloof (en dus vertrouwen) en zelfs dat geloof zullen en kunnen ze niet – en ook wij volwassenen niet – op eigen houtje opbrengen en/of zoeken en proberen te vinden en wanneer gevonden dat dan ook tot een goed einde brengen. Daarom worden wij gemaand en vermaand door Gods Woord om dat dan ook beslist niet – ook niet eerst voorlopig maar eens – op eigen houtje te gaan uitzoeken/doen. Dat geeft – althans bij kinderlijk gelovige aanvaarding ervan! – direct al rust: het hangt dus niet af van onze goede wil en inspanning! Daarom nu ook nog onderstaande citaten:

Geciteerd 2: Deze Bijbelwoorden (zie tekst bovenaan) zijn overbekende woorden. Vaak ga je bij deze tekst direct over naar het zout en het licht en de betekenis ervan. Ik bleef echter haken bij het tijdstip waarop dit wordt gezegd.
Jezus is begonnen met zijn publieke werk. De eerste volgelingen heeft Hij verzameld. En hier is Hij bezig aan Zijn eerste echte preek. Nu gaat duidelijk worden wie deze Jezus is, maar ook: wie zijn de mensen die bij Hem horen? Er staan ook andere nieuwsgierigen omheen. Maar deze preek is allereerst gericht aan de – door Hem geroepen! – volgelingen. (1) Simon en Andreas bijvoorbeeld, en Jakobus en Johannes.

Geciteerd 3: Maar eerlijk? Deze geroepen volgelingen hebben nog geen idee wie Jezus nou eigenlijk is, waar Hij voor staat. Want dit is nog maar het begin. Ze hebben Hem nog maar net leren kennen. Ze gaan en moeten nog zoveel van Hem leren. En dan zegt Jezus hier al: jullie zijn zout en licht. (…) Dat kan maar één ding betekenen. het begint niet bij wie zij (al) zijn. Het begint bij wie Jezus is. Hij ziet geen zout en licht in hen. Hij noemt hen zout en licht. Jezus sluit niet aan bij wat Hij in hen vindt. Hij is het Zélf Die bepaald wie zij zullen zijn! (2)

Geciteerd 4: Wat een verademing. Juist in een tijd waarin wij alles zelf moeten kiezen. Zoveel lijkt van ons gevoel, onze ervaring, onze keuzes af te hangen. Wij horen voortdurend: groei op, leer, ontwikkel jezelf. Doe je best, kies de juiste opleiding, maak de juiste stap. Investeer vandaag in wie je morgen wilt worden. (…) En dan is daar deze Jezus, Die niet aan het eind van je opleiding zegt wie je bent, maar aan het begin. Omdat je mag zijn wie je in Zijn verkondiging bent. Daarom vieren we elke zondag opnieuw een kerkdienst. Daarom dopen we en vieren we Avondmaal. Daarom lezen we elke keer weer Gods Woord. Daarom komen we samen en aanbidden we Hem. (…) Onze tijd zegt: bepaal zelf wie je bent – en veel succes! Geloof zegt je: Laat God bepalen wie je bent. Wees mens in de Naam van Jezus. Leef voor Hem. Want je bent van Hem. (3)

Opgemerkt slot: Wat is het samen (!) steeds weer eerbiedig naar Gods Woord (willen/leren) luisteren toch van het grootste belang. Dat bewijst toch ook weer deze meditatie uit Ecclesia. Laten we dat ook altijd maar weer van onze voorgangers verlangen, dat ze ook eerbiedig samen met de kerk van alle eeuwen en samen met de kerk van vandaag (waaronder hun ‘gewone’ broeders en zusters) hebben leren/willen luisteren naar Gods Woord, alvorens een preekstoel of podium te beklimmen voor het ‘afsteken’ van een ‘eigen’ preek/woord(je).

(1) Door onze Doop zijn ook wij door God geroepen/aangewezen tot navolging/navolgers van onze Heer. We gaan dus niet naar de kerk met de hoop dat onze investering in het bijwonen van de diensten ons DV ooit nog eens wat oplevert.
(2) Zie bijv. ook Noach en Maria: zij vonden genade bij God (God wilde hen in genade aanzien en hen ook het geloof schenken zoals dat nodig was om hun taak uit te voeren en te volbrengen).
(3) Zie ook wat we met Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus kunnen/mogen belijden op grond van Gods Woord.

* Wilco de Vries: „Ik heb een benoeming gekregen aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht. Daar ga ik meewerken aan een onderzoek naar de reformatie van het economisch denken. Daarnaast ga ik mijn dissertatie omwerken tot een monografie en uitgeven bij een Engelstalige academische uitgever. In de toekomst wil ik ook samen met psychologen en pedagogen een interdisciplinair onderzoeksproject opzetten over liefde tot God, de naaste en onszelf.”

Bron citaat: RD Kerk & religie – ‘Proefschrift Wilco de Vries: Augustinus laat zien dat eigenliefde instinctief in ons zit’ – door Laura Hendriksen-Bassa
Bron citaten 2-4: Ecclesia nr 3, februari 2023 – ‘Het zout van de aarde’ – door A.J. Mouw, Wijk en Aalburg.

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloondin de hemel;…’ (Uit Matteüs 5 uit de verzen 11-12)

Bron afbeelding: Daily-Bible-Verse-net

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s