Waar predikanten ‘(hemel)poorten wagenwijd openzwaaien’…

Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.’ (Uit 1 Timoteüs 4 vers 16).

Geciteerd 1: Inderdaad, als Boer in de majesteit van de Geest de sleutels hanteerde, zwaaiden de poorten der genade open. Niet op een kiertje maar wagenwijd. (1)
Opgemerkt 1: Wat een hoog opgeven van een mens, die toch heus niet meer dan een ander dienaar van het Woord kon/mocht zijn! Lees meer hieronder.

Geciteerd 2: ‘Ds. Boer is voor ons en voor velen het middel geweest om ons tot Jezus te leiden. (1)
Opgemerkt 2: Zulke mensverheerlijking kan ontstaan en voortleven in gemeenten/kerken waar men de Doop niet op werkelijke (hemelse!) waarde weet te schatten. Want wanneer we dat wel hebben leren doen, dan weten we dat het de Heilige Geest is geweest, Die al van (heel) jongs af aan in ons het geloof heeft willen werken. En daar heeft hij helemaal geen (hoog)begaafde predikers voor/bij nodig! Laten we ons hierbij ook maar weer de woorden van Paulus herinneren, die liever wijst op zijn zwakheid en tekortschieten (ook in zijn verkondigende werk!) dan op zijn begaafdheden. Hij wilde niet wijzen op de kracht van zijn prediking, maar op het krachtige werk dat de heilige Geest in de gemeente van Korinthe had willen doen, ongeacht wie de verkondigers daar waren geweest. (Lees maar weer de eerste vier hoofdstukken van de eerste brief aan de Korintiërs).

Opgemerkt 3: Hoe eenvoudig het voor iedere hoorder van het Evangelie ligt, maakte onze Heer duidelijk in Zijn gesprek met Nicodemus (Johannes 3): ‘God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij/zij niet wilde geloven in de Naam van Gods enige Zoon.’ (zie verder ook Johannes 6 vers 28, Handelingen 4 vers 12 en 1 Johannes 5 : 1-12).
NB. Onze Heer wees Nicodemus er eerder in het gesprek op dat de Heilige Geest aan ‘Jeruzalem’ is voorbij gegaan en gewaaid is naar de woestijn waar Johannes preekte én doopte…

Opgemerkt 4: We zullen Matteüs 18 vers 18 zo hebben te lezen/verstaan: Wat jullie apostelen van Mijn onderwijs zullen doorgeven en op Schrift stellen, dát zal binden en ontbinden. Dus overal waar het Evangelie verkondigd wordt in Mijn Naam, daar worden de sleutels ‘gehanteerd’ vanwege het werk van de heilige Geest, die naar Zijn belofte aanwezig is waar twee of drie mensen in Zijn Naam samen zijn. Zo eenvoudig ligt dat bij iedere eerbiedige lezing (thuis bijv.) en/of verkondiging van het Evangelie in (eenvoudige) samenkomsten. (2) We ‘zien’ dat dus bijvoorbeeld ook (al) gebeuren in het gesprek dat onze Heer had met Nicodemus en wij luisteren mee.

(1) Prof. Graafland geciteerd tijdens de rouwdienst van ds. G. Boer, 1973.
(2) Zie 1 Timoteüs 4 de verzen 11-16, kernteksten vers 13 en 16.

Bron citaten: De Waarheidsvriend 02/2023 – ‘Onder het gehoor van ds. G. Boer (2, slot) – Een bewogen boodschapper’ – door dr. A. de Reuver.

Ze vroegen Hem: “Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?” “Dit moet u voor God doen, geloven in Hem Die Hij gezonden heeft,” antwoordde Jezus.’ (Uit Johannes 6 vers 28)

Bron afbeelding: Heartlight Gallery

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s