Blijven in het gevolg van onze Meester…

Wijs mij, Heere, Uw weg, opdat ik wandele in Uw Waarheid, bewaar mijn hart bij dit enige, dat ik Uw Naam zal vrezen.’ (Uit Psalm 86 vers 1)

Geciteerd: Je bidt dat IK je verlos. Laat dát je géén zorg zijn! Onderwijs MIJ niet, onderwijs jezelf niet, Laat MIJ je onderwijzen. IK – niet je (doop)ouders, niet je predikant of welke kerk-/oudvader dan ook (AJ) – zal een goede LEERMEESTER voor je zijn. IK zal je op de weg leiden waarop je naar Mijn welbehagen kunt wandelen.
Je meent dat het verkeerd is als het niet gaat zoals jij denkt (dat het moet). Dat denken is schadelijk voor jou en hindert Mij. Het moet niet vólgens jouw verstand, maar bóven jouw verstand gaan. Buig je in onverstand, dan geef ik jou mijn verstand. Niet te weten waarheen je gaat, dat betekent: pas goed weten waarheen je gaat. MIJN verstand maakt jou juist onverstandig.
Zó ging Abraham uit zijn vaderland en wist niet waarheen. Hij gaf zich over aan MIJN weten en liet zijn verstand varen. Zó is hij gekomen langs de goede weg tot het juiste doel. Kijk, dat is DE WEG VAN HET KRUIS. Die kan jij niet vinden, maar ik zal je erop leiden als een blinde – die wel de stem van de Goede Herder herkent en volgt! (AJ).
Daarom, niet jij, niet een of ander mens, niet een schepsel, maar IK, Ik Zelf zal je onderwijzen in de weg, waarop je gaan moet. Niet het werk dat jij verkiest, niet het lijden dat jij bedenkt, maar wat tegen jouw keuze, tegen jouw denken en tegen jouw begeren in aan je wordt gegeven. Dát is het, volg daar, daar roep IK je, wees daar een leerling, nu is het de tijd en jouw Meester is gekomen.

Opgemerkt: Dat zijn woorden die alle volgelingen van deze Meester zich ter harte zullen nemen. De discipelen werden geroepen en gedoopt (of waren al gedoopt door Johannes) en toen gaven ze alles op en volgden Jezus om in Zijn voetstappen te leren gaan (Zie hierbij 1 Petrus 2 : 21-25). Dat waren nog lang geen leerlingen die op basis van eigen verstand en kunde voor Jezus hadden gekozen en hadden geroepen: Zend ons! Maar ze hadden de stem van hun Meester (de Goede Herder) herkend en nu volgden ze HEM waar Hij ook ging. En ze vierden met Hem het Avondmaal voor Hij een weg zou gaan waar ze Hem (toen) niet meer volgen konden. Maar Hij had voor hen gebeden dat hun geloof niet zou ophouden ondanks vlucht en verloochening die nog zouden volgen. Maar toen na Zijn opstanding en de uitstorting van de heilige Geest was voor hen de dag aangebroken en de Morgenster in hun harten opgegaan (Zie hierbij 2 Petrus 1 : 18-21).

Bron citaat: ‘Vertroost elkaar met deze woorden – Dagboek over belofte en troost’ – 15 januari

Ik leer en onderwijs u aangaande de weg, die gij moet gaan; Ik raad u, Mijn oog is op u.
(Uit Psalm 32 vers 8)

Bron afbeelding: Tell the Lord Thank You

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s