Geen blind maar ook geen doof geloof…

Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.’
(Uit 1 Tessalonicenzen 5 vers 21)

Geciteerd 1: Je hoort het vaak zeggen: „Geloof? Dat is blind vertrouwen”. De apostel Paulus bedoelde met ”pistis” (het Griekse woord voor onder meer geloof) echter iets anders, ontdekte Suzan Sierksma-Agteres tijdens haar promotieonderzoek.

Opgemerkt 1: Geloof wordt gewerkt door de heilige Geest wanneer we luisteren naar het Woord van God en daar dan ook gehoorzaam gehoor aan geven. Dat is heel de Bijbel door al zo geweest. We kunnen het werk van de heilige Geest ook weerstaan in ongehoorzaamheid en dat geeft reden om dagelijks te bidden om hulp.

Opgemerkt 2: De onzichtbare God en Schepper van deze wereld heeft Zich aan ons mensen bekend gemaakt door Zijn spreken tot ons. Alhoewel Gods eeuwige kracht en macht gekend kan worden uit Zijn werken in de schepping, en de mensen alle eeuwen door getracht hebben Hem al tastende te vinden, was het Woord van God al ‘van den beginne’ niet ver weg (hoog in de hemel), maar nabij. En Gods Woord is (ons) ‘vlees’ geworden: De vastheid en betrouwbaarheid van Gods Woord is in Hem (Gods Zoon) volledig openbaar geworden – zie ook Hebreeën 1. En Paulus schrijft in Romeinen 10:

En over de rechtvaardigheid die op grond van het geloof geschonken wordt staat geschreven: ‘Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?’ Of: ‘Wie zal afdalen naar de onderwereld?’ – en dat betekent: Christus bij de doden vandaan naar boven brengen. Maar vervolgens zegt Mozes: “Het Woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’ – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen is dichtbij u.‘ (..) ‘Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?

Leestips: Romeinen 10, Hebreeën 1+3 en Handelingen 17 : 16-34.

Geciteerd 2: Het verband van de tekst (bovenaan) wijst op de vermaningen die de apostel Paulus geeft aan de gemeente van Thessalonica. Eerst vermaant hij de gemeente: de Geest niet uit te blussen (vs. 19). Dan volgt de vermaning de profetieën niet te verachten. Sommigen ontvingen namelijk de gaven om, door de Heilige Geest, de diepere betekenis van Gods Woord (OT!) te verstaan en te verklaren. Dit profeteren is dus eigenlijk: het Woord van God uitleggen. Calvijn noemt deze tekst: “…een schone waarheid tot aanprijzing van de uitwendige prediking”. Die mag niet veracht worden. In die tijd waren er ook al, die bijzondere ervaringen, die zij voor de werking van de Geest hielden, boven de prediking van het Woord stelden. De Heere Jezus en de apostelen hielden zich aan het Woord. Denk aan het onderwijs van Christus aan de Emmaüsgangers: hun harten werden brandende, toen Hij hun de Schriften opende. Zo vermaant ook Paulus de profetieën niet te verachten.

Bron citaat 1: RD Kerk & religie | Promotieonderzoek – ‘Promovenda Sierksma: Geloven is bij Paulus geen blind geloof’ – Addy de Jong
Bron citaat 2: Digibron – Daniel – ‘Beproeft alle dingen’ – ds. H. Paul

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.‘ (Uit 2 Petrus 1 de verzen 19-20, SV)

Bron afbeelding: SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s