Standhouden in/met de kerk van Smyrna…

Die overwint, zal door de tweede dood niet beschadigd worden.
(Openbaring 2 vers 11)

Geciteerd: we zien hier in het beeld van de kerk van Smyrna (zie Openbaring 2 : 8-11) de rechte staat van Gods volk, de kerk van Christus, hier op aarde. Ze is daar een levendige afbeelding van. In allerlei kerken leert de duivel aan de mensen dat uiterlijke voorspoed mede behoort tot de kenmerken van het ware Godsvolk. Maar in deze kerk van Smyrna zien we juist het tegendeel. Bij hen was niets dan verdrukking, armoede, lastering, gevangenissen, vrees en zwakheid. Deze kleine kudde van de Heere Jezus zag er naar buiten zeer ellendig en rampzalig uit. Toch was dit het eigen volk van de Heere Jezus, de schapen van Zijn weide die Hij zeer beminde en boven de wereld waardeerde.

En zo gaat het gewoonlijk vroeg of laat altijd met de ware kerk van Christus hier op aarde. De duivel heeft zijn toorn en gramschap altijd tegen hen uitgeoefend. Hij heeft het volk van Jezus altijd opgejaagd en vervolgd als een veldhoen op de bergen. Vanaf het begin van de wereld zijn kruis en lijden (1) het kenmerk geweest van het ware volk van God.

Wat is dit een aanbiddelijke en wonderlijke weg van de Heere. Wat blinkt daarin Zijn hemelse wijsheid uit. Als de Heere hen niet aanhoudend reinigde in wegen van allerlei verdrukking, kruis en tegenspoed, dan zou de kerk van Christus hier op aarde overvloeien van geveinsdheid en van wereldsgezinde mensen. Ze zou geheel bedorven zijn en besmet met allerlei gruwelen en goddeloosheid en in niets meer op de bruid van God en de vrouw van het Lam lijken. De verdrukkingen en het lijden voor de naam van Christus dienen als bezems (2a) om de kerk te reinigen van de geveinsden en van alle wereldse zaken. (2b)

Als Christus deze reiniging van Zijn kerk begint, trekken de huichelaars zich terug. Zij houden niet van verdrukking, armoede, lasteringen, gevangenissen, vrees en zwakheid. Daar hebben ze een grote afkeer van. Zij beminnen aardse voorspoed, vleselijk gemak, rijkdom, eer en achting van mensen. Dit zijn de stroppen waar de duivel hun zielen aan hangt, en de strikken waarin hij hen gevangen houdt. Wat is het dan een goede leiding van de Heere Jezus dat Hij Zijn gelovigen op deze manier voor de strikken van de satan bewaart. Hij tuchtigt hen door kruis en lijden om hen te behouden. Dit zijn de hoogste blijken van Zijn tere liefde en barmhartigheid voor Zijn volk, zoals er staat in 1 Korintiërs 11: ‘Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij door de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet geoordeeld zouden worden‘ (vers 32).

(1) Zie ook Jezus woorden in Matteüs 23 de verzen 34-35.
(2a) Uitspraak van Ghandi: Het (erkennen én) bekennen van fouten (zonden) is als een bezem die het vuil wegveegt en het oppervlak schoner achterlaat. Ik voel me gesterkt door het te bekennen.
(2b) ‘Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.’ (Uit 2 Korintiërs 7 vers 10).

Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbijgaat, werkt in ons een gans uitnemend gewicht der heerlijkheid.‘ (Uit 2 Korintiërs 4 vers 17)

Bron citaat: Reveilserie nummer 589 (november 2022) – “Met de Heere Jezus overwinnen’ – door Theodrus van der Groe (1705-1784)

Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland Patmos om het Woord van God en het getuigenis en de lijdzaamheid van Jezus.’ (Uit Openbaring 1 vers 9)

Bron afbeelding: SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s