‘Slachtschapen’ voor het karretje van kerkelijke eenheid spannen?

Want het is de tijd dat het oordeel van God in het huis Gods begint; als het nu onder ons begint, wat voor einde zal het dan zijn voor hen die niet in het Evangelie geloven?‘ (Uit 1 Petrus 4 vers 17)

Geciteerd 1: De puriteinse prediker Jeremiah Borroughs (1599-1646) hield de Kerk verantwoordelijk voor het verval in de kerk én in de wereld. Onderlinge verdeeldheid is zo’n grote zonde in de ogen van God dat Hij Zich daardoor terugtrekt uit de kerken en uit de samenleving. (…) Maar – nogmaals onderstreep ik het – vooral de onderlinge verdeeldheid ziet Borroughs als de oorzaak van het verval in de samenleving en de kerken. Juist op dit aspect zou vanaf de kansel veel vaker gewezen moeten worden: het oordeel begint niet bij de houding van de overheid tegenover het klimaat, de boeren enzovoort. Het gaat een spade dieper: het oordeel begint bij Gods Kerk, Die zo ver van haar plaats is.

Opgemerkt: Deze bovenaan geciteerde tekst uit de brief van Petrus wordt in het artikel (waaruit geciteerd) gebruikt om de schapen te bewegen zich voor de karretjes van de kerkelijke eenheid te laten spannen en dan kunnen de bokzitters de zweep nog eens extra laten knallen en de karzitters de schapen extra toeschreeuwen om de arme schapen zich te laten inspannen/inzetten de karren in beweging te krijgen. Natuurlijk is dit een onmogelijke opgave en we hebben er ook niets van te verwachten, behalve dan de bok- en karzitters, die kunnen er op wijzen dat zij toch maar hun best hebben gedaan om de karren naar elkaar toe in beweging te krijgen, ook al is het gevolg dat de karren hooguit alleen nog maar verder van elkaar verwijderd raken, want de bok- en karzitters van al die karren wijzen de schapen elk een andere (eigen) richting.

Geciteerd 2: Hier (in de bovenaan geciteerd Bijbeltekst) haalt Petrus tegelijk twee verschillende teksten aan uit de profeet Jeremia. In de eerste plaats zegt de profeet Jeremia in hoofdstuk 25 vers 29: ‘Zie, Ik begin te straffen in de stad die naar Mijn Naam genoemd wordt.’ Dat wil zeggen: Ik straf [de zonde] eerst aan Mijn allerliefste kinderen, die in Mij geloven. Die moeten het vóór alle anderen ontgelden en de hitte van het vuur ondergaan. En dan volgt de vraag: ‘… en zult u ongestraft blijven?’ – jullie, die niet in Mij geloven, ja Mijn vijanden zijn. En in Jeremia 49 vers 12 zegt God: ‘Zij die niet schuldg waren om de beker te drinken, moeten die toch drinken; en zou u ongestraft blijven?‘ (…) Hij slaat de vromen uit liefde tot hun behoudenis. Maar wat zal er dan gebeuren met hen die niet geloven?

En als de rechtvaardige nauwelijks wordt behouden, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen.’ (Spreuken 11 vers 31)

Geciteerd 3: Dit vers uit Spreuken, waar Salomo zegt: ‘Als de rechtvaardige op aarde moet lijden, hoeveel temeer de goddeloze en de zondaar!’ Dit is ook wat Petrus hier zegt, namelijk dat de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. Petrus heeft nu al meermalen over het lijden en de beproevingen van christenen in dit leven gesproken. Dat doet hij niet zonder reden. Want zij worden niet alleen door ‘de wereld’ (lees: m.n. ‘de wereld’ in de kerk!) vervolgd, maar ook de duivel verschrikt ze in hun harten door ze hun zonden voor te houden en te vergroten. Zodoende worden ze droefgeestig en zwaarmoedig. Ze worden zowel uitwendig met vervolging en verachting, als inwendig met wanhoop en verschrikking geplaagd. Hier kan ‘de wereld’ niet anders oordelen dan dat het verdoemde mensen zijn die geen troost of hulp meer van God hebben te verwachten. (…) Vandaar komt dat jammerlijk klagen in de Psalmen: ‘Ik ben van voor uw ogen verstoten‘ (Uit Psalm 31 vers 23) en ‘U hebt ons als slachtvee uitgeleverd‘ (Uit Psalm 44 vers 12) – bijvoorbeeld.

Bron citaat 1: RD Opinie – ‘Het oordeel begint bij de Kerk, om haar verdeeldheid’ – door W. Visser (De auteur schrijft artikelen en boeken en houdt lezingen over het thema eenheid in de kerken.)
Bron citaten 2-3: Boek – ‘Als goud door vuur beproefd – Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen’ – ’52. Lijden omwile van het goede’ – Samen gesteld, ingeleid door H.C. van Woerden, sr. – 2020 Den Hertog BV, Houten.

Maar om U worden wij de hele dag gedood; wij worden beschouwd als slachtschapen.’
(Uit Psalm 44 vers 23)

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s