Preken voor een ‘Verbondsgemeente’…

We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zuster, maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goed weg bent en dat u gered zult worden. (…) Het is onze vurige wens dat ieder van u dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.‘ (Uit Hebreeën 6 uit de verzen 9-12)

Geciteerd: Ds. C. Koster, predikant van de DGK-gemeente Lansingerland, een combinatie van de gemeenten Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, raadde zijn mede-ambtsbroeders aan de lezing van dr. Van Vlastuin te gebruiken als een voorgehouden spiegel. „Misschien was broeder Van Vlastuin nog te lief voor ons. (1) Ikzelf heb door zijn lezing duidelijk ingezien waaraan het schort in onze prediking. Wij zijn door onze achtergrond te veel geneigd de gemeente in zijn geheel als verbondsgemeente te beschouwen. Gingen wij er in onze prediking niet te veel vanuit dat wij preekten voor een vergadering van wedergeboren mensen? Wij moeten in prediking en bezoekwerk oog hebben voor het onderscheid in de gemeente.”
Ds. Koster hield een pleidooi voor het onderscheidenlijk preken. „Preken moeten zijn afgestemd op verschillende gradaties. In de gemeente zijn ook verbondskinderen die echt tot verbondskinderen moeten worden gemaakt (2), er zijn ook huichelaars, afgedwaalden, ingezonkenen en wettische werkheiligen. Die onderscheiden in de preek moeten worden aangesproken.”

Opgemerkt 1: Hier wordt ik echt heel verdrietig van. Preekte en preekt ds. Koster voor een gedoopte gemeente, dan preekt(e) hij voor een Verbondsgemeente en van hem wordt helemaal niet verwacht dat hij een oordeel moet hebben over het al of niet wedergeboren zijn van deze mensen. Heel zo’n gemeente – jong en oud! – behoort hij heel Gods Woord te verkondigen en dat verkondigde Woord dát is levend en krachtig (Hebreeën 4 de verzen 12-13) en brengt mensen op de knieën (1 Korintiërs 14 de verzen 24-25) of het doet mensen vertrekken (1 Johannes 2 vers 19).

Opgemerkt 2: Er is werkelijk haast niets zo verdrietig stemmend dat, nadat Gods Woord verkondigd is, de predikant dan nog komt met een ‘toepassing’ waarin hij dan onderscheidend gaat spreken tot de wedergeborenen en ook goedwillende nog niet wedergeborenen en wat ik nu maar noem de kwaadwilligen, die zelfs niet verlangen om wedergeboren te worden, maar dan hopelijk door de woorden van de predikant alsnog verlangend worden gemaakt…
Een dramatischer bewijs van gebrek aan vertrouwen op de kracht van Gods Woord en het werk van de heilige Geest daarmee — waar toch om gebeden is aan het begin van de dienst, al blijf ik erbij dat het (eerder/tevens) een dankgebed behoort te zijn, wij weten namelijk op grond van Gods Woord dat de heilige Geest naar Gods belofte in die heilige vergadering aanwezig en werkzaam is en zal zijn en dat de aanwezigen – en dus niet de heilige Geest! – gevraagd/gemaand moeten worden om werkzaam (beter hoorzaam en gehoorzaam) te zijn en Zijn werk aan ons niet te weerstaan door onverschilligheid of wat dan ook — kan een predikant ons toch niet geven?!

(1) De Bijbel spreekt ook waarschuwend over ‘voorgewende/gespeelde nederigheid’ en vleierij. (3)
(2) Wat een zelfoverschatting van deze predikant. Moeten zijn manier(tjes) van preken op de kansel en spreken tijdens de huisbezoeken dit ‘maakwerk’ straks (wel) gaan doen?
(3) Zie eventueel ook dit artikel: https://verdiepingenaansporing.nl/artikelen/ware-nederigheid-van-hart-en-valse-gewilde-nederigheid

Leestips: Hebreeën 10 : 19-39 en 1 Petrus 3 : 13-22.

Bron citaat: RD Kerk & religie – ‘Prof. Van Vlastuin voor ambtsdragers GKN en DGK: Toepassing van het heil is geen extraatje’ – door RD-correspondent

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom* binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met Zijn lichaam een weg naar nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. (…) …laten we dan God naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd* is, wij van een slecht geweten bevrijd* zijn en ons lichaam met zuiver water* is gewassen.’ (Uit Hebreeën 10 uit de verzen 19-25)
* Zie 1 Petrus 3 de verzen 21-22.

Bron afbeelding: dailyverse-knowing-jesus-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s