Leven van de geef…

Wij (…) wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Jezus Christus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit werken der wet.’ (Uit Galaten 2 uit de verzen 15-21)

Geciteerd 1: Paulus schrijft aan de Galaten: Toen ik bij jullie was, waren we door mijn verkondiging samen aan de voet van Jezus’ kruis, op Golgotha, waar we onze Heiland hoorden roepen: ‘Het is volbracht!‘ Maar toch zijn jullie inmiddels druk met wat een mens allemaal moet. Rijke beloften worden bij jullie nu omgesmeed in geboden…

Geciteerd 2: Paulus verkondigt het Evangelie van Jezus Christus op een wijze die wij niet zouden bedenken, laat staan, publiceren: ‘Wij worden niet gerechtvaardigd door de werken der wet, maar door het geloof ván Jezus Christus.’
Mocht ik soms denken dat hier sprake is van een ‘slip of the pen’, een schrijffout, dan lees ik verder en constateer tot mijn verbazing, eigenlijk verwondering, dat deze woorden nog eens worden herhaald. Dit is in de Statenvertaling duidelijker dan in de andere vertalingen. In de Griekse brontekst staat inderdaad: ‘het geloof ván Jezus Christus‘. Dit getuigenis wordt bevestigd in het laatste Bijbelboek. Jezus zegt tegen de aangevochten kerk: ‘U hebt het geloof ván Mij niet verloochend‘ (Openbaring 2 vers 30) en ‘omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking.’ (Openbaring 3 vers 10).

Aanvechting en afgrond

De Heere roept ons op Zijn onvoorwaardelijke beloften te geloven. Maar in de aanvechting kan zich een afgrond openen. Een afgrond zo diep dat je – wat je ook gehoord en gelooft en ervaren hebt van de Heere – alles kwijtraakt, zelfs je geloofshouvast. (1) Houd ik dan niets over? Niemand die ‘zorgt voor mijn ziel’? Zeker wel: Jezus, ‘de Leidsman en Voleinder van het geloof‘ (Hebreeën 12). Hem ‘omhelzen’ wij door het geloof, zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hij rekent ons toe al Zijn verdiensten en alle heilige werken die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan.’ Christus en wat Hij heeft volbracht is ‘meer dan voldoende om ons vrij te spreken’ (NBG, artikel 22).

Ongelooflijk geloofwaardig

Deze en andere kostbare woorden hebben wij leren verstaan vanuit de Reformatie. Wij maken ons op om ze te onderstrepen, ons los te zingen uit de betovering. Wij zien op Jezus. Die door het geloof heeft vertrouwd op de belofte van Zijn Vader. ‘Heb je geen geloof? Dan doe je het maar zonder’, zei ooit een vriend tegen mij. Wie het vatten kan, die vatte het. ‘Als ik naar mezelf kijk, kan ik niet behouden worden. Als ik naar Jezus kijk, kan ik niet verloren gaan.’ (Luther) ‘Ik ben met Christus gekruisigd (…) en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof ván de Zoon van God.’ (Paulus) ‘Door Zijn geloof heeft Christus het voor ons verworven dat wij ons vertrouwen mogen stellen op de verzoenende God.’ (Kohlbrugge). Alles wat er moet, heeft Hij volbracht. Dat gaan wij ‘vieren’, DV 31 oktober. (2)

(1) Mijn oom – die predikant was – zei me, toen hij me opzocht omdat ik mijn geloofshouvast kwijt was (naar mijn idee/gevoel kwijt was): als je dan maar niet door de grond van het Verbond zakt. Later pas ben ik gaan beseffen dat dit gelukkig helemaal niet mogelijk is, want die grond, dat is onze Heer en Heiland Zelf, de Rots van ons behoud. En ik begreep toen ook dat mijn oom me daar over heeft willen laten nadenken om dat te gaan zien en begrijpen.
(2) En als het goed is ‘vieren’ we dat zelfs dagelijks, als door de kracht van de heilige Geest gelovige en dankbare kinderen van een ons in Jezus Christus genadige God en Vader.

Bron citaten: De Waarheidsvriend – ‘Voor rekening van Jezus’ – door dr. M. Verduin (uit Zeist is emeritus predikant)

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, openbaar geworden en Hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, Die Hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zó zijn wij door Zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop wij hopen. Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij.’ (Uit Titus 3 de verzen 4-8)

Bron afbeelding: Scripture Images

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s