De doop als teken van eenheid…

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.’ (Uit Galaten 3 vers 27)

Geciteerd: De discussie van de afgelopen maanden heeft mij ervan overtuigd dat er sterke raakvlakken zijn tussen kinderdoop en volwassenendoop, zoals het goddelijke initiatief in bekering én het belang van een bewuste beaming van de doop. Het erkennen van deze raakvlakken opent de deur voor verder gesprek.

Opgemerkt: De doop van onze kleine kinderen is wel vergeleken met het ontvangen van een verzegelde (waarde)cheque die dan blijft liggen tot de ontvanger die cheque ook aanvaardt en verzilverd bij de bank.
Wat ik inmiddels uit Gods Woord begrepen heb over onze doop, dat is dat wij die dan maar beter kunnen vergelijken met een persoonlijke pinpas. Een pinpas die ons direct toegang geeft tot het onmetelijke kapitaal waarover onze Heer de beschikking heeft. Ook een kind dat gedoopt wordt ontvangt al een eigen pinpas en daarmee toegang tot het kapitaal dat hij of zij (dagelijks) nodig heeft. Ze leven dus niet op de pinpas van hun ouders en van het kapitaal dat zij pinnen en dan voor een deel afstaan aan hun kind(eren). Nee, ouders kunnen voor een (gedoopt) kind alleen met zijn of haar pas pinnen en zodra dat kind het zelf kan, dan zullen zij het kind die pinpas ook zelf laten gebruiken.
Nu kunnen ouders de opvatting hebben dat hun/een kind nog helemaal geen recht heeft op zo’n pinpas, of, wanneer ze die pinpas desondanks wel ontvangen, doen alsof het kind nog helemaal niet gebruik kan/mag maken van die pinpas en dat zij dat voor hem of haar dat ook niet zullen doen. Arme kinderen! Maar bevoorrecht zijn die kinderen die merken dat hun ouders die pinpas van hen wel gebruiken om hen alles te gunnen en geven wat ze nodig hebben en die hen ook z.s.m. leren die pinpas zelf te gebruiken. Zo zullen ze leren hoe Royaal dat hemelse kapitaal ook hen toekomt en ten goede komt.
Helaas zijn er ook kinderen die op een gegeven moment menen dat zij best zelf wel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en dat het heus niet nodig is dat ze leven van dat hemelse kapitaal. En dat ze die persoonlijke pinpas als een onnodige en/of overbodige luxe gaan zien, die ze ook wel kunnen missen…
Toch verliest die pinpas nooit z’n geldigheid en hoe de hemelse Bankier daar uiteindelijk mee om zal gaan… Laten we dat maar aan de Bankier over laten. Hij heeft zich garant gesteld!
NB. Voor volwassenen die (voor het eerst) gedoopt werden of worden (zoals indertijd de bekeerlingen onder de Joden en de heidenen en hun huis) geldt natuurlijk hetzelfde verhaal. Maar overdopen is nog een keer de al uitgereikte pinpas gaan ophalen en dat is dus niet nodig.

Opgemerkt slot: Het mag duidelijk zijn dat bij deze doopopvatting het doen van belijdenis een minder markant punt wordt. Bij volwassenwording zal dan eerder de vraag* luiden: Jij/jullie willen toch niet je pinpas niet meer gebruiken? Vergelijk dit met Jezus’ vraag aan Zijn door Hem geroepen discipelen: Willen jullie ook niet weggaan van Mij? Waarop Petrus z’n geloof in Jezus als Gods Zoon belijdt en geen van de discipelen besluit om weg te gaan, hoe moeilijk de weg ook blijkt in de navolging van Hem. Hij heeft voor hen gebeden dat hun geloof niet zou ophouden.

Bron citaat: ND Opinie – ‘Ik hoop en bid dat de doop het teken van eenheid wordt’ – door ds. Mark de Jager

De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u (altijd weer – AJ) vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, Die de hemel is binnengegaan en aan de rechterhand van God zit, terwijl engelen, machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.’ (uit 1 Petrus 3 uit de verzen 21-22)

Bron afbeelding: Pinterest (Pin on Bible Verse)

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s