Een slimme en berekenende Luther te Worms?

Paulus, een gevangene van Christus Jezus…’ (Uit Filemon 1 uit het 1e vers)

Geciteerd 1: De afgevaardigden (op de rijksdag te Worms) moesten beseffen welke kwade krachten er vrij zouden komen als we ‘Gods woord beginnen te veroordelen. En we moeten uitkijken, want anders wordt de regeerperiode van onze jonge, nobele prins Karel – op wie na God onze hoop gevestigd is – een moeilijke tijd,’ vleide Luther.
Door Karel te associëren met het woord van God schiep Luther een afstand tussen de keizer en de paus in Rome.
Luther wist nu dat hij de keizer en de rijksdag precies had waar hij ze hebben wilde, en concludeerde dat ‘mijn geweten gevangen is in het woord van God – ik ben niet in staat en niet van zins er iets van terug te nemen’.
Tevreden met de gang van zaken verliet Maarten Luther de overvolle zaal. In de smalle straatjes buiten de rijksdag werd hij toegejuicht door de menigte.

Geciteerd 2: Luther ging zijn weg naar Worms niet als een triomfator, evenmin als een demon of als een wonderdoener. In werkelijkheid klom een zeer aangevochten man uit de reiswagen.
Op de eerste dag toen hij verscheen voor keizer en Rijk was Luther zo bedeesd dat hij nauwelijks te verstaan was. (…) Op het eind van die dag had hij nog bedenktijd gevraagd, opdat ik zonder het Woord van God geweld aan te doen en zonder gevaar voor mijn ziel het juiste antwoord kan geven’. Daarna was het (op de tweede dag) niet meer mogelijk een ontwijkend antwoord te geven of tijd te vragen om na te denken, zijn stellingen af te zwakken of opnieuw in overweging te nemen. De man die de ondervraging leidde, kon zijn spot over de aarzelende monnik niet voor zich houden: men mag toch van iedereen verwachten dat hij elk moment in staat is duidelijk en onverschrokken van zijn geloof te getuigen. En jij zeker. Jij een beroemde en ervaren professor in de theologie! De officiaal uit Trier, Johannes von der Ecken, behandelde de zaak zo soeverein en ironisch dat nuntius Aleander de curie voorstelde hem voor zijn prestatie royaal te belonen.

Geciteerd 3: Op het nageslacht heeft het beroep dat Luther deed op het geweten als de hoogste instantie bij het nemen van een beslissing buitengewoon grote indruk gemaakt. De zinsnede ‘hier sta ik, ik kan niet anders’ werd zo geïnterpreteerd dat de woorden het fundament vormen voor de vrijheid van het geweten. Dat gebeurde vanuit het begrijpelijke verlangen Luther tot een wegbereider van de Verlichting te maken. Tegen deze opvatting moeten echter ernstige bezwaren aangevoerd worden…

Geciteerd 4: Luther heeft het christelijk geweten bevrijd, bevrijd van de raadgevingen door pauselijke decreten en het kanonieke recht. Tegelijkertijd heeft hij het gevangen genomen, gevangen door het Woord van God en verantwoordelijk in dienst aan de wereld. (…) Want de wetenschap dat de gerechtigheid (om niet!) geschonken wordt, bevrijdt de mens van iedere zucht naar loon en stelt hem in staat ‘louter om niets vroom’ te zijn -, niet uit vrees voor straf en hel, maar alleen tot eer* van God en – ‘tot heil van de naaste’.
* Beter: uit louter dankbare liefde tot God.

Zie ook: ‘Luther als mislukkeling?

Bron citaat 1: Historia-net – ‘Maarten Luther: Boze monnik trotseerde paus’ – door Else Christensen
Bron citaat 2-4: ‘Maarten Luther – mens tussen God en duivel’ – hoofdstuk IV ‘De aangevochten reformator’ – door Heiko A. Oberman (1930-2001), verkreeg een doctoraat in de theologie in Utrecht (1957) en was hoogleraar kerkgeschiedenis in Tübingen en Tucson (Arizona, USA).

Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het Evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, Die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het Evangelie.‘ (Uit 2 Timoteüs 1 uit de verzen 1-18)

Bron afbeelding: biblenets-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s