De ‘theologenstand’ opgeheven?

Want het Koninkrijk Gods is niet spijze en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest.‘ (Romeinen 14 vers 7)

Geciteerd: Wanneer wij het geloof hebben ontvangen, dan vragen wij ook: ‘O Heere, geef mij Uw Geest, zodat ik weet wat ik doe. Lieve Heere, ik weet niets van wat ik kan en mag doen.’ Wat God hem of haar nu opdraagt, het mag zijn wat het wil, hij doet het zonder mopperen tot nut (heil!) van zijn naaste. Hij gaat geen eigen werk verzinnen en wat hij of zij doet, dat wordt gedaan in geloof. Daarom alleen zijn de werken goed.
Zó gebiedt God aan de moeders dat zij hun kinderen zullen verschonen, die in bad doen en zullen aankleden. Zij doen daarmee een goed werk. Hoewel het maar verachtelijke werkjes schijnen te zijn. Zo doet ook de vader een goed werk als hij zijn huisgezin verzorgt en als hij op één dag honderd klusjes doet, dan zijn die allemaal goed. Ook als hij hout hakt of de kachel aanmaakt, dan doet hij daarmee een goed werk.
Werkelijk, hij doet daarmee beter dan een monnik die veel rozenkransen bidt, want alleen door de heilige Geest en door het geloof zijn alle werken goed. Hiermee wordt de hele monniken- en nonnenstand opgeheven.
Het rijk Gods bestaat immers niet in kleding (!) gebaren, slecht eten en kwaad drinken, nee het bestaat in waarheid en in gerechtigheid. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 14 vers 17: “Het Rijk van God is niet gelegen in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de heilige Geest.’

Opgemerkt 1: Door het hele gewone dagelijkse bidden en Bijbellezen zullen we zien en begrijpen wat Gods wil is voor ons bezig zijn op een bepaalde dag. En voor mij betekende dat indertijd zorg dragen voor ons gezin en daarom ben ik God dankbaar dat ik dat indertijd ook zo heel gewoon heb gedaan en dat er niet naar heb gestreefd om naast mijn dagelijkse werk voor gezin en inkomen ook nog allerlei andere zaken na te streven (op kerkelijk of maatschappelijk terrein of op het gebied van hobby’s bijvoorbeeld). Dat helpt zeker verklaren waarom er in ons gezin steeds weer een goede sfeer heerste en waarom we al die jaren een ‘vrolijke kerkgang’ hadden en dat iedere zondag weer (2x!). Maar ook dat we in tijden van moeite en ziekte en problemen nog meer dan anders naar elkaar wilden omzien en zorg dragen voor elkaar en waar nodig elkaar ook weer vergeven. En dat heeft geduurd totdat één en meer buitenstaanders meenden dat dat zó niet langer kon en maar diende te blijven voortgaan, blijkbaar omdat ze dat elkaar zó in alles willen dienen in huwelijk en gezin (en daarin onder en voor elkaar de minste willen zijn) niet kenden vanuit eigen praktijk in huwelijk en gezin.
NB. Die buitenstaander(s), die hadden in hun carrière en op maatschappelijk en/of kerkelijk terrein zoveel bereikt, dat ieder hen natuurlijk* graag tot voorbeeld stelt en men meent dat wat zij te zeggen hebben de toon moet aangeven, zelfs als dat het huwelijks- en gezinsleven (van een ander of van henzelf) betreft…
* Maar Bijbels/Geestelijk gezien is dat helemaal geen goed te gebruiken criterium!

Opgemerkt 2: We zullen heel Gods Woord hebben te lezen en toe te passen als pastoraat voor/aan de gemeente en dus ook aan onszelf. Zelfs de brief aan de Romeinen is van begin tot einde pastoraat en valt daarom ook veel eenvoudiger te lezen wanneer we erkennen dat we heel Gods Woord zó dienen te lezen en begrijpen en toepassen. Onze Heer Jezus, dé Goede Herder, heeft met heel Zijn leven en met alles wat hij sprak en deed ons daarin hét voorbeeld gegeven!

Leestips: Romeinen 15 : 1-13 en de brieven aan Timoteüs en Titus en ook de meditatie van 14 augustus in Dag in Dag uit 2022.

‘Jezus wist dat Zijn tijd gekomen was en dat Hij terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan…’ (Uit Johannes 13 uit het eerste vers)

Bron citaat: ‘Vrees niet, geloof alleen – dagboek over het geloof’ – Citaat/meditatie 14 augustus – samengesteld en vertaald door H.C. van Woerden, sr. – Den Hertog BV, Houten.

Bron afbeelding: YouTube (PresHomesVideo)

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s