Het beloofde ‘Zaad der vrouw’…

Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, en tussen uw zaad (1) en haar Zaad.’
(Uit Genesis 3 vers 15)

Over leven waarin we wachten op de vervulling van Gods beloften

Geciteerd 1: Met deze tekst kunnen wij bewijzen dat ons geloof niet nieuw is, en dat wij het begin en de oorsprong daarvan niet zouden weten, maar dat dit het oudste geloof is, dat begonnen en gebleven is vanaf het begin van de wereld.
Geciteerd 2: Uit dit eerste Evangelie is ons christelijk geloof gevloeid. Want daar is door God Zelf verkondigd en geopenbaard dat de vrouw een Zoon zou baren, Die Hij het ‘Zaad der vrouw’ noemde. Zodat beide de vrouw een natuurlijk mens, en het Kind haar natuurlijke zoon zou zijn – maar (let op) uitdrukkelijk noemt Hij Hem alleen het Zaad der vrouw!
Geciteerd 3: Daarom moet deze Zoon niet alleen meer dan een gewoon mens van (uit) man en vrouw geboren zijn, maar ook meer dan een engel, omdat de duivel, die Hij de kop zou vertreden, zelf van de hoogste natuur der engelen is.

(1) Zie Matteüs 3 : 1-12 en 13 : 24-30 en Lukas 14 : 15-24.

Zij allen zijn in (het) geloof gestorven: wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.‘ (Uit Hebreeën 11 vers 13)

Geciteerd 4: Een belofte. Meer had Abraham niet. De belofte van een nieuw vaderland en een talrijk nageslacht. Van dat laatste heeft hij een begin van vervulling gezien. Maar van de belofte van een vaderland heeft hij de vervulling niet gezien. Het land der belofte bleef voor hem een vreemd land. Hij bleef er vreemdeling en woonde er in tenten. Dat gold ook van Izaäk en Jakob. De belofte die God aan Abraham gegeven had, is op hen overgegaan. Ze leefden in tenten en bleven vreemdelingen in het beloofde land.
Geciteerd 5: Dat is het hart van het vreemdeling zijn: leven bij Gods belofte en daarbij alleen. Dat geldt ook voor ons nog. De toekomstige stad is nog niet gerealiseerd. Ook wij zijn nog niet waar we wezen moeten. We zijn nog onderweg als vreemdelingen. De aarde waarop we wonen, is ons wel beloofd, maar is nog vreemde grond.

Leestips: Genesis 3, 1 Korintiërs 15 : 12-34 (m.n. vers 22) en Galaten 3 : 15-20.

Bron citaten 1-3: ‘Vrees niet, geloof alleen – dagboek over het geloof’ – Citaat/meditatie 10 augustus – samengesteld en vertaald door H.C. van Woerden, sr. – Den Hertog B.V. (Houten)
Bron citaten 4-5: ‘Vreemdelingen en bijwoners’ – ‘In tenten’ (blz. 21-22) – ds. M.R. van den Berg (1928-2001)

Bron afbeelding: Heartlight-org

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s