Kunt u het zich voorstellen?

Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water.‘ (Uit Johannes 21 vers 7)
Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.‘ (Uit Handelingen 4 vers 13)
Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei: “Sta op. Ik ben ook maar een mens.” Al pratend gingen ze naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof.’ (Uit Handelingen 10 de verzen 25-27).

Geciteerd: Als ik zijn lezing beluister, veroordeelt hij de Dordtse Leerregels. Daar moet hij helemaal niks van hebben. Als ik die man moet geloven kunnen alle boeken van oudvaders die ik hier in de kast heb staan de prullenbak in. En dus vind ik hem een remonstrant.”

Opgemerkt 1: Kunt u het zich voorstellen, Petrus in Rome, in een grote pastorie met een grote bibliotheek vol met Joodse, Griekse en zelfs Babylonische werken. Of anders Timoteüs in Korinthe of Titus op Kreta? En dat ze daar dan de oudsten en de gewone leden van de gemeente ontvingen in zo’n ‘pastorie’ voor een ‘geestelijk gesprek’. Petrus als een soort voorloper van de paus en Timoteüs en Titus als voorlopers van ‘zware refodominees’ met hun grote pastorieën en werkkamer met boekenplanken vol met theologische en dogmatische werken, waaronder werken van oudvaders en wat dies meer zij…

Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik – net als u – niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest – Die in uw harten met het door mij verkondigde Woord aan de slag ging (AJ) -, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op kracht van God.‘ (Uit 1 Korintiërs 2 de verzen 1-5)

En er staat ook geschreven: “De Heer kent de gedachten van de wijzen; Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u; of het nu Paulus, Apollos of Petrus is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.‘ (Uit 1 Korintiërs 3 de verzen 20-23)

Opgemerkt 2: Dat laatste, dat zullen de ‘zware refodominees’ Paulus niet nazeggen m.b.t. de leden van hun gemeente. Ach, dan zijn het zulke wijze Schriftgeleerden, dan weten zo goed onderscheid te maken. Maar het is niet de wijsheid die van Boven is, maar het is niet meer dan menselijk geredeneer, waarmee vele ‘eenvoudigen’ (en meer) van het dankbaar meedoen aan de vieringen van het Avondmaal worden afgehouden en daardoor de versterking van hun geloof, waar ze niet zonder kunnen bij het voeren van de goede strijd van het geloof, moeten missen.
Zullen we voor zulke ‘Schriftgeleerden’ – in navolging van onze Heer – nog bidden of God hen die zonden niet wil toerekenen!

Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het Koninkrijk van de hemel. Zelf gaan jullie er niet binnen, maar jullie houden ook degenen die er willen binnengaan tegen.‘ (Uit Matteüs 23 vers 13)

Bron citaat: cvandaag-nl – ‘Refodominee diep beledigd door lezing HHK-pedikant: “Hij betovert onze jongeren.”

Bron afbeelding: patheos-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s