‘Maar alles wat mij winst was’…

Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht.
(Uit Filippenzen 3 uit het 7e vers)

Geciteerd: ‘We hebben verschillende deskundigen gesproken die verwachten dat de biblebelt niet op deze manier bij elkaar blijft.’

Opgemerkt 1: Verlies van de biblebelt(s) als cultureel erfgoed is winst te noemen, tenminste wanneer het Bijbelse erfgoed – Gods Woord, Christus – in en door deze kringen door het geloof (en niet door bevinding!) omhelst zou worden…
Maar och, wat is men gebrand geweest en nog, op bewaren van dat ‘culturele erfgoed’… Is het niet heel menselijk – juist ook voor ‘kerkleiders’ – om daar veel meer energie in te steken, dan in het zoeken en dienen van het Koninkrijk van God, dat niet van deze wereld is en daarom ook niet zichtbaar te maken valt, en dus geloof vraagt om je er voor in te spannen met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht.

Opgemerkt 2: Dat eerst zoeken van het Koninkrijk van God in je leven, dat is een leerweg en dat kost strijd. Daarom is het ook zo belangrijk dat we onze kinderen hun Doop leren verstaan en dat we de leden van Christus’ gemeente niet afhouden van het vieren van het Avondmaal. Wanneer we lezen, dat in de ‘zuigelingengemeente’ te Korinthe, men nog niet goed begrepen had hoe het Avondmaal op een passende manier te vieren met elkaar, dan kunnen we het (m.i.) geen verkeerd kerkelijk gebruik vinden/noemen om kinderen/jongeren – hoewel ze op grond van hun Doop zeker recht hebben op deelname aan de Avondmaalvieringen – eerst nog nader te onderwijzen en belijdenis van hun geloof* te laten afleggen in het midden van de gemeente, alvorens ze ook deel te laten nemen aan de viering ervan.

* Dat is gelovig aanvaarden en belijden van de waarheid van je Doop: met Christus begraven (en dus dood voor de zonde) en met en door Hem opgestaan om een nieuw leven te leiden – zie o.a. Romeinen 6.

Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.‘ (Paulus in Filippenzen 3 de verzen 7-14)

Bron citaat: ND bericht op FB – ‘Vroeger zagen we refo’s als cultureel erfgoed, nu is er vooral ergernis.’

Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.‘ (Uit 1 Korintiërs 11 vers 26)

Bron afbeelding: Etsy

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s