Over ‘de tirannie van de verdienste’…

Draag dit alles over in je onderricht. Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht…’ (Uit 1 Timoteüs 3 uit de verzen 11-16 de verzen 11-13)

Gebruik je gezag om dit te verkondigen. Laat niemand op je neerkijken.
(Uit Titus 2 vers 15)

Geciteerd 1: Leidt kennis tot beschaving? Ook hogeropgeleiden oordelen hard over anderen. Met één verschil: voor hun favoriete vorm van discriminatie is maar weinig aandacht.

Geciteerd 2: In een wereld waarin je diploma’s je toekomst bepalen, onderscheiden mensen zich van elkaar op basis van hun opleidingsniveau. Hogeropgeleid-zijn is een identiteit geworden… En hogeropgeleiden zijn net mensen. Ze vormen een groep, om vervolgens neer te kijken op degenen die niet bij de groep horen.
In dit geval dus: de niet-zo-hoogopgeleiden. Elites, schrijft filosoof Michael J. Sandel in De tirannie van verdienste, zijn zo enorm veel waarde gaan hechten aan hun universitaire diploma dat het ze moeite kost om te begrijpen hoe hoogmoedig dat ze maakt, en hoe streng het oordeel is dat hun denken velt over iedereen die niet heeft gestudeerd.
Dat neerkijken begint al op school, laat een onderzoek van een Nederlandse socioloog mooi zien.

Geciteerd 3: Daarom bij dezen: als seksisme onderscheid is op basis van sekse en racisme op basis van ras, dan is onderscheid op basis van diploma’s… Diplomisme.

Geciteerd slot: Misschien moeten we er bordjes op de deur gaan hangen. ‘Verboden voor lageropgeleiden’.* Dan is in één klap duidelijk dat al die hogeropgeleiden helemaal niet zo moreel verlicht zijn.
* Dus dan misschien ook bordjes op de curatoriumdeuren, de consistorie- en kerkenraadsdeuren, op de kerkdeuren… Of is dat helemaal niet nodig omdat er genoeg ‘mechanismen’ zijn die dat toch al voorkomen…

Opgemerkt 1: Paulus medewerkers, Timoteüs en Titus, hebben niet meer dan een praktijkopleiding gehad. Ze hebben onder het gehoor van Paulus gezeten en ze hebben zijn manier van werken in de gemeenten van nabij mee gemaakt, maar ze konden de gemeenten waarin zij een taak kregen geen ‘indrukwekkende getuigschriften/diploma’s’ (op gebied van welsprekendheid bijv.) laten zien…
Wanneer Paulus in de gevangenis zit, dan zegt hij niet: we hebben gelukkig toch een aantal mooie en krachtige/levende gemeenten gesticht en ik heb een aantal medewerkers mogen opleiden in wie ik veel vertrouwen heb. Nee, hij schrijft aan Timoteüs: ‘maar het Woord van God is niet geboeid.‘ Dat is een geloofsbelijdenis! Dat is de opbouw van de gemeenten en de groei van de Kerk in de wereld toevertrouwen aan het werk van de heilige Geest. Dat is precies wat onze Heer ook deed, toen Hij Zijn werk hier op aarde moest nalaten aan dat ‘schamele stelletje discipelen van Hem’. Lees er de hoofdstukken 12-17 van het evangelie van Johannes er nog maar weer eens op na.

Opgemerkt 2: Daarom zullen voorgangers in hun gemeenten veel op bezoek gaan bij de mensen en hun dan niet een stel ‘algemene Bijbelse waarheden’ voorhouden – zoals theologen op universiteiten en in ‘beraadscommissies’ hen hebben ‘voorgekauwd’ – maar hen Gods Woord brengen in de omstandigheden waarin die mensen verkeren. En dat (die omstandigheden) kan natuurlijk van alles zijn. Biddend om wijsheid van de heilige Geest mag zo’n voorganger – bij het samen luisteren naar Gods Woord en het goed luisteren naar wat de mensen bij wie hij op huisbezoek is te vertellen hebben -, daar dan ook woorden spreken van Gods liefde en trouwe zorg en dat met diep ontzag voor God.

Jezus antwoordde: “Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, Mijn Vader zal hem/haar liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem/haar komen en bij hem/haar wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet Mijn woorden, maar de woorden van de Vader door Wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de Pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.“‘ (Uit Johannes 14 de verzen 23-31)

Bron citaten 1-3: De Correspondent – ‘Hoe hogeropgeleiden discrimineren’ – door Johannes Visser (Correpsondent Onderwijs)

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s