Geloof: hét werkkapitaal van de liefde!

Maar Jezus zei: “Ze hoeven niet weg, geven jullie (!) hen maar te eten”.’
(Uit Matteus 14 : 13-36* uit vers 16)

Geciteerd 1: Herodes richt een koninklijk banket aan en er vloeit bloed. Jezus houdt een maaltijd met een menigte en ieder leeft op. Het contrast is scherp. Bepalend voor onze Heiland is niet wat mensen (voor Hem over – AJ) hebben, maar wat ze nodig hebben. In elk geval brood. Brood voor het hart en brood voor hun rammelende maag.

Geciteerd 2: Zijn leerlingen benaderen de vraag (toen nog) anders. Zij laten zich leiden door de angst voor schaarste. Ze gedragen zich als schaapjes zonder Herder. (…) Maar zodra Gods Liefde (Christus) hun harten en handen vult, gaan ze aan de slag.

Opgemerkt 1: Het werkkapitaal word door de discipelen nog niet zo benut als na de uitstorting van de heilige Geest. We lezen even later in de verzen 26-31 van Matteüs 16 over het ‘klein geloof’ van Petrus en in Markus 8 (‘Het tweede teken van de broden‘, NBV) lezen we dat ook zij (zelfs) het (tweede!) teken van de broden (nog) niet goed begrepen hadden.

Opgemerkt 2: Niet onze levensheiliging* en de mate waarin wij menen daarin al gevorderd te zijn is het ons geschonken werkkapitaal. Daarom ging een gelovige zondares en een gelovige tollenaar gerechtvaardigd naar huis en bleven Farizeeërs en Schriftgeleerden vastzitten in/aan hun zelfrechtvaardiging. Ze wilden niet buigen voor Jezus en hún schuld niet onder ogen zien en daardoor misten ze Gods werkkapitaal waarmee ze werkelijk tot zegen hadden kunnen zijn voor de mensen om hen heen.

* Wanneer we dát als een door ons opgebouwd en bruikbaar werkkapitaal beschouwen dan leidt dat tot een hoogmoedige houding naar en veroordeling van onze medemensen. Het staat het liefdewerk dat Jezus voor ons deed en ons wil laten doen in de weg. Zelfs Paulus, die na ontmoeting met de hemelse verschijning van onze Heer, alle hoogmoed benomen was, had later toch ook nog weer te strijden tegen oplevende hoogmoed en dat vanwege alles wat hij had mogen bereiken in dienst van het Evangelie – zie 2 Korintiërs 12 de verzen 1-13.

Opgemerkt 3: Dat niet het door de Geest gewerkte geloof, dat in nederige zichzelf wegcijferende liefde werkzaam is, maar in plaats daarvan de levensheiliging als te benutten werkkapitaal werd en wordt beschouwd, daarvan getuigt de Bijbelse en kerkgeschiedenis op allerlei manier. Degenen die een heel kapitaal aan levensheiliging menen bij elkaar te hebben vergaard (1), hebben dit nogal eens niet als een aan hen ‘om niet’ (uit ‘het kapitaal van Christus’) geschonken genade-goed beschouwd, maar gezien als gegroeid kapitaal, dat dankzij hun vroomheid en inspanningen en afzien op hun rekening kon worden bijgeschreven. En helaas daar gedroegen/gedragen ze zich dan ook naar. De Schriftgeleerden en Farizeeën droegen opvallende gewaden en maakten hun gebedsriemen breed en ze waren gesteld op de begroetingen op de markten en op de ereplaatsen in de vergaderingen van het Godsvolk (zie Lukas 11 de verzen 33-54).
En nu steken voorgangers (en ‘oudsten’) zich in een zwart pak of in een toga of mantel en ook zijn er die zich daarbij niet schamen om een nogal luxueus leven te leiden en in (heel) ‘dikke’ auto’s te rijden. Onder hen zijn er die zich zich dusdanig op kansel of podium weten te manifesteren dat het lijkt of de ware verkondiging van het Evangelie alleen bij hen in veilige handen is of dat met en door hen het Evangelie zo’n beetje opnieuw ontdekt en weer begonnen is of vanwege hen nieuwe kansen krijgt.

(1) En in bepaalde gemeenten/kerken moet men dat zelfs eerst bij elkaar sparen en op een bepaalde manier dat ‘tegoed op eigen rekening’ weten ‘hard’ (aantoonbaar) te maken, bijvoorbeeld om tot het vieren van het Avondmaal of tot de opleiding van predikant te worden toegelaten.

Leestip: https://zijlacht.nl/geloof-werkt-door-liefde-les-uit-galaten/

Bron citaten: Dag in dag uit 2022 – Meditatie woensdag 6 juli – Leger des Heils | Ark Media

In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.” (Uit Galaten 5 vers 6, HSV)

Bron afbeelding: I Live For Jesus

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s