Vrucht van geloof blijft niet onopgemerkt…

Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één Geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. (Uit Efeziërs 4 de verzen 1-6)

Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft.’
(Uit Efeziërs 4 vers 7)

Geciteerd: ‘Wat hoop je dat anderen van Christus zien in je gemeente?’ Die vraag stelde ds. Lustig aan zijn Franse broeders en zusters. ‘Ik verlang ernaar dat mensen bij ons de kracht van de opstanding van Christus zullen zien,’ kreeg hij als antwoord.

Opgemerkt: Wij hebben nog meegemaakt dat we niet allerlei idealen en doelstellingen voor de Christengemeente waarvan wij lid waren hadden te formuleren. Natuurlijk geeft Gods Woord ons wel door dat wij Paulus zullen navolgen in zijn verlangen om Christus en de kracht van zijn opstanding te leren kennen, maar we kregen het niet mee als doelstelling om dat aan anderen te laten zien. We zullen een belijdende gemeente zijn, die leeft onder de verkondiging van Gods Woord. En niet onze mooie doelstellingen maar ons geloof – wanneer we daadwerkelijk geloven – zal naar Gods belofte niet zonder vrucht blijven. En die vrucht wordt door anderen opgemerkt.

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat jullie daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.’ (Uit 2 Petrus 1 de verzen 2-11)

Zie ook: ‘Geloof en goede werken…’ en ‘Christus’ gemeente worst voorhouden…’

Bron citaat: gereformeerdebond-nl – ‘Vanuit de marge – Gereformeerde Bond’ – Ds. G. Lustig (Zending, 21-06-2022)

Bron afbeelding: Knowing-Jesus-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s