Niet moe worden elkaar te onderwijzen…

Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil.’ (Uit Filippenzen 3 vers 1).

Geciteerd: In het Belgische Bergen lijken ze hem bijna vergeten: Guido de Brès, opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hij werd 500 jaar geleden in de Waalse stad geboren.

Opgemerkt 1: ‘Gedenkt uw voorgangers…’ (Hebreeën 13 vers 7 en m.n. ook 8]. Zijn laatste brieven (aan vrouw en moeder) zijn m.n. veelzeggend/leerzaam: Wat hij in de gevangenis mocht ‘zien’ en ervaren van Gods nabijheid.

Opgemerkt 2: God gaf ons geen belijdenisgeschriften (1,2), maar Zijn Woord en een heel leven om Hem steeds beter te leren kennen. Laten we elkaar die ruimte geven/gunnen binnen de kerken en niet met ‘de Godskennis’ (zoals we die zwart op wit in een belijdenisgeschrift bezitten) ‘opgeblazen’ heersen over het geloof en de gewetens van broeders en zusters (zie 2 Korintiërs 1 de verzen 23-24) ! (3)

(1) Paulus zegt tegen Timoteüs: daarmee ben je als gelovige en voorganger volmaakt toegerust (om de gezonde leer te leren kennen en te onderwijzen) en dan doelt hij op het OT. En eerder verwees hij Timoteüs ook naar wat hij had mogen zien en horen van Paulus werk in de gemeenten. Wij kunnen dat nog veel meer ‘zien en horen’ dankzij het boek Handelingen en de brieven van de apostelen en de zeven brieven van onze Heer Zelf.
(2) En onze Heer stelde zelfs niets ‘op papier’, maar zei tegen Zijn discipelen dat ze moesten wachten op de uitstorting van de Geest.
(3) Net als de apostelen moeten we niet moe worden om elkaar te onderwijzen binnen een gemeente en binnen de kerken . Daarom reisde Paulus opnieuw langs de gemeenten en schreef hij hen brieven en de andere apostelen deden niet anders. Paulus geeft Timoteüs dan ook niet de opdracht om nu eens een en ander in een belijdenisgeschrift samen te vatten omdat hij daar zelf niet aan toe gekomen was. Zelfs de brief aan de Romeinen valt niet zo te gebruiken…
Zie o.a. Kolossenzen 2 de verzen 16-17 en Romeinen 15 de verzen 14-16.

Slotopmerking: De(/een) Catechismus beschouw ik als een (wel/beter) bruikbaar hulpmiddel in de kerken omdat een catechismus bedoeld is om de lezer en voorganger te helpen bij het lezen en verstaan (begrijpen) en verkondigen en toepassen van Gods Woord. Maarten Luther zei dat hij altijd weer mee leerling werd wanneer hij over een vraag en antwoord van de door hem opgestelde catechismus ging/moest (s)preken…

Zie ook deze webpagina: ‘Filippenzen 3 – Christus ons Leven‘ (zeer aanbevolen!)

Bron citaat: RD Kerk & religie – ‘Guido de Brès: zó gereformeerd, maar bijna vergeten’ – door Maarten Stolk

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s